Urząd Miasta Katowice

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta »  Prezydent miasta 

 

    Prezydent Miasta Piotr Uszok
    Telefon:  259 33 61

    Napisz do Prezydenta:  Prezydent@um.katowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydentowi Miasta Katowice Piotrowi Uszokowi podlega:

 •  Doradca Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 •  Doradca Prezydenta ds. Gospodarczych
 •  Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta
 •  Wydział Prawny
 •  Wydział Audytu i Kontroli
 •  Wydział Funduszy Europejskich
 •  Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek' -  Biuro Projektu  Przebudowy Centrum Katowic
 •  Pełnomocnik Prezydenta ds.  Inwestorów Strategicznych - Biuro Obsługi Inwestorów    Strategicznych
 •  Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 •  Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 •  Koordynator Projektu Współfinansowanego Kredytem EBI
 •  Asystent Prezydenta Miasta

 
 

    Wiceprezydent Krystyna Siejna
    Numer pokoju: 404, IV piętro
    Telefon: 259 32 34
    e-mail: Krystyna.Siejna@um.katowice.p

        

 

 

 

 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna nadzoruje realizację zadań Miasta z zakresu spraw społecznych, polityki prorodzinnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz strategii mieszkaniowej miasta, edukacji, kultury i sportu. Pierwszy Wiceprezydent odpowiada także za współpracę z zagranicą i inwestycje miejskie oraz zdrowie, nadzór właścicielski i przekształcenia własnościowe.

 

 

Wiceprezydent 1 1   

 

 

    Wiceprezydent Marcin Krupa

 

    Numer pokoju: 414, IV piętro
    Telefon: (32) 25-93-233
    Email: Marcin.Krupa@katowice.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa nadzoruje realizację zadań Miasta z zakresu planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa.

 

 

Wiceprezydent 2

 

 

 

 

    Wiceprezydent Michał Luty

 

    Numer pokoju: pok. 404, IV piętro
    Telefon: (32) 2593-230
    Email: Michal.Luty@katowice.eu

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Michał Luty nadzoruje realizację zadań Miasta z zakresu spraw obywatelskich, kartografii i geodezji oraz sprawy administracyjne Urzędu.

 

 

Wiceprezydent 3

 

 

 

 

    Wiceprezydent Krzysztof Marek
 

    Numer pokoju: pok. 512, V piętro
    Telefon: (32) 2593-235
    Email: Krzysztof.Marek@katowice.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Krzysztof Marek nadzoruje realizację zadań Miasta z zakresu spraw społecznych, polityki prorodzinnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z zakresu sportu i turystyki.

 

 

1076
Twój schowek