Wiadomości z Katowic

Dłuższy termin konkursów dot. działań kulturalnych i prac konserwatorskich

  • Dodano: 2019-03-05 09:45

Do 1 kwietnia wydłużono termin składania wniosków na działania kulturalne i prace konserwatorskie.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r. oraz otwartym konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

W przypadku pierwszego konkursu zmiana ma związek z obchodami Roku Powstań Śląskich

Dzięki wyznaczeniu terminu po inauguracji obchodów wnioskodawcy otrzymają informacje umożliwiające realizację tego priorytetowego zadania na najwyższym poziomie. Druga motywowana jest potrzebą szerszego upowszechniania wiedzy wśród właścicieli obiektów zabytkowych o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego.

Przypominamy, że w ramach konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu, wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promują województwo jako region kultury oraz wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową. Priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

Drugi z ogłoszonych konkursów to otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów degradacji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.