Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Franki przeszedł do PO. Kolejne zmiany personalne w ŚPR

  • Dodano: 2017-11-30 18:30

Po rezygnacji Grzegorza Frankiego odchodzą także inni członkowie założyciele. Oświadczenie, które wydali członkowie ŚPR-u nie nastraja pozytywnie. Czyżby partia miała się rozpaść nim na dobre zacznie funkcjonować? To nie jest powiedziane.


Oświadczenie Związku Górnośląskiego opublikowano niedawno.

Grupa członków – założycieli Śląskiej Partii Regionalnej wywodząca się ze środowiska Związku Górnośląskiego i innych śląskich organizacji, po rezygnacji lidera, pana Grzegorza Franki, składa następujące oświadczenie:

Każdy z nas przystępował do projektu założenia ŚPR z wielkimi nadziejami. Naszym celem było zrealizowanie wieloletniej idei zaoferowania wyboru politycznego, który reprezentowałby żywotne interesy naszego regionu. Chcieliśmy skutecznie realizować działania na rzecz pogłębionej samorządności, co, jak wierzymy, najpełniej pozwoliłoby na podwyższenie poziomu życia mieszkańców Śląska i zaakcentowania jego podmiotowości.

Do zrealizowania tego odważnego zamierzenia niezbędna była współpraca pomiędzy różnymi środowiskami regionalnymi – w tym środowiskiem Związku Górnośląskiego i Ruchu Autonomii Śląska oraz innymi śląskimi organizacjami. Jak powszechnie wiadomo, taka działalność powinna być oparta na zasadzie partnerstwa. My, jako członkowie ZG, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby ta współpraca się rozwijała i umacniała. Byliśmy inicjatorami i organizatorami spotkania wszystkich śląskich stowarzyszeń w Kamieniu Śląskim, nasi doświadczeni eksperci działali w zespole na rzecz edukacji regionalnej, w siedzibie ZG od kilku lat odbywały się spotkania Rady Górnośląskiej skupiającej większość śląskich organizacji, udostępnialiśmy łamy miesięcznika "Górnoślązak” członkom RAŚ i pozostałym organizacjom. W zamian nie tylko nie doświadczyliśmy podobnych gestów, ale często spotykaliśmy się z przejawami pychy, niesłowności i dominacji. Przekaz medialny członków RAŚ bywał sprzeczny z ustaleniami, a nawet treścią Statutu zakładanej partii.

Wczorajsze oświadczenia dr Jerzego Gorzelika, w którym zadeklarował zamiar zaangażowania się w większym stopniu w projekt ŚPR, jest konsekwencją od początku podejmowanych przez jego środowisko działań.

Nie godzimy się na legitymowanie swoimi nazwiskami działań ŚPR, która staje się polityczną formułą RAŚ.

W związku z zaistniałą rozbieżnością programową i stosowanymi metodami działania, jesteśmy zmuszeni z żalem zdecydować się na odstąpienie od zakładania ŚPR.

Mamy głęboką nadzieję, że przy następnej tak wyjątkowej okazji na realizację ponad środowiskowego projektu dla Górnego Śląska, wszyscy jego uczestnicy wykażą się postawą pełną szacunku dla pozostałych partnerów.

Członkowie-założyciele Śląskiej Partii Regionalnej:
Łucja Staniczek
Dawid Wowra
Marek Sobczyk
Józef Porwoł
Dariusz Nowak
Sławomir Fudala
Tomasz Kowalski
Ewa Materowska
Michał Materowski
Rafał Kula
Piotr Pawlas
Wioletta Rutkowska
Mirosław Korbasiewicz


Jerzy Gorzelik nie miał być główną twarzą Śląskiej Partii Regionalnej, jednak po przejściu Franskiego do PO, zabrał głos. I to dość stanowczo.

Chodzi o poniższe oświadczenie:

W zaistniałej sytuacji zamierzam w większym stopniu zaangażować się w budowę Śląskiej Partii Regionalnej. Swe niedostatki w zakresie dyplomacji, skłonność do przekory i prowokacji postrzegałem dotąd jako obciążenie dla tego potrzebnego i ambitnego projektu.

Uważam jednak, że Górnoślązacy, podobnie jak inni mieszkańcy naszego regionu, wiążący z nim swoją przyszłość, zasługują na minimum politycznej przyzwoitości, którym jest stałość przekonań i konsekwencja w dokonywaniu politycznych wyborów.

To minimum jestem w stanie zagwarantować, jednocześnie wyrażając ubolewanie wobec standardów uprawiania polityki na Górnym Śląsku tak niskich, że jestem w stanie im sprostać.

A wszystko zaczęło się od tego, że Grzegorz Franki, który miał być jednym z liderów ŚPR, przyjął funkcję szefa Platformy Obywatelskiej w Katowicach.


W związku z wyborem pana Grzegorza Frankiego na wiceprzewodniczącego katowickich struktur Platformy Obywatelskiej, co, w świetle statutu Śląskiej Partii Regionalnej, wyklucza jego dalszy udział w naszym projekcie, pragnę podziękować mu za dotychczasową współpracę.


Decyzję pana Frankiego, sprzeczną z deklaracjami, złożonymi wobec założycieli ŚPR, w tym członków Związku Górnośląskiego, przyjmujemy z żalem, ale również ze zrozumieniem, uznając, że każdy ma prawo do własnej ścieżki politycznej kariery. Jednocześnie informujemy, że równolegle do procesu rejestracji Śląskiej Partii Regionalnej trwają prace nad jej programem, w które w najbliższym czasie zamierzamy zaangażować również szerokie grono sympatyków naszego projektu.

Za Komitet Założycielski Śląskiej Partii Regionalnej
Waldemar Murek - przewodniczący


Szykuje się więc kolejny rozłam na scenie politycznej, kolejne spory brak zrozumienia. A miało być tak pięknie, ponad podziałami.

Co ciekawe, kilka godzin temu ŚPR powiadomił wszystkich, że w ubiegłym tygodniu złożono pismo ws. wszczęcia kolejnego punktu rejestracji partii.


Podobno są jeszcze tacy, którzy uważają, że projekt ŚPR się zakończył. Mamy dla nich niezbity dowód na to, że się mylą. Niecały tydzień temu otrzymaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo o wszczęciu kolejnego punktu rejestracji naszej partii. Obecnie sąd wybrał 70 złożonych przez nas podpisów do weryfikacji. Ma na to 21 dni.

Czas pokaże, czy nowa partia zaistnieje na scenie politycznej regionu i w skali krajowej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.