Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Konkurs na "Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej"

  • Dodano: 2017-10-09 09:00

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na doroczną „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej” za zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

1. osobom prawnym,

2. osobom fizycznym,

3. jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

1. mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,

2. organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),

3. jednostki miejskie.

NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 10 listopada 2017 r.

WRĘCZENIE NAGRODY NASTĄPI w grudniu 2017 r. na corocznym spotkaniu władz Miasta Katowice z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

PLIKI DO POBRANIA

1. Formularz wniosku Wzór WNIOSKU.doc

2. Wzór listy podpisów Lista podpisów.doc

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 1110/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz Zarządzenie nr 367/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej.

1. REGULAMIN KONKURSU – REGULAMIN przyznawania nagrody.doc

Najnowsze informacje z Katowic w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.