Wiadomości z Katowic

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami za nami

  • Dodano: 2020-12-04 08:15, aktualizacja: 2020-12-04 08:54

Wczoraj (03.12) przypadł Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Głównym celem corocznych obchodów jest zwiększanie świadomości ludzi o ograniczeniach i wyzwaniach z jakimi każdego dnia borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Katowice systematycznie podejmują działania mające na celu zwiększenie dostępności obiektów i przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Działania te są wdrażane przez Miasto w celu adaptacji wszystkich sfer użyteczności publicznej. Adaptacja polega na stałej likwidacji barier architektonicznych w instytucjach świadczących usługi na rzecz lokalnej społeczności. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do całej przestrzeni miejskiej, w tym w szczególności do kultury, sportu, rekreacji i aktywnego spędzania czasu to priorytet działań miejskich. Integracyjne place zabaw zachęcają dzieci z dysfunkcją ruchu do wspólnej zabawy. Windy głośnomówiące, podjazdy, drzwi bezprogowe, możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń – to już standard. Modernizujemy chodniki, ulice oraz przejścia, stosuje się pochylnie, dobór szerokości ciągów pieszych, umieszczane są kostki  z wypustkami. W nowych inwestycjach budynki i ich teren dostosowywany jest dla każdego mieszkańca czyli zarówno dla osoby z niepełnosprawnościami, dla seniora, jak i dla rodzica z wózkiem dziecięcym.

Katowice bez barier

W Katowicach realizowanych jest także wiele projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami m.in.: System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia", transport specjalny „od drzwi – do drzwi", czy informator „Katowice bez barier". Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto systematycznie pozyskuje środki unijne w celu rozbudowania oferty wsparcia skierowanej do mieszkańców Katowic, w tym także do osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby powstały projekty realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miasto Katowice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje od 2018 roku projekty dla osób z niepełnosprawnościami: „Katowice Miasto Otwarte–Organizowanie Społeczności Lokalnej" oraz „Katowice Miasto Otwarte–Rozwój Usług Społecznych". Miejscem ich realizacji jest Katowickie Centrum Usług Społecznych „Integracja", które mieści się w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Francuskiej 43. Punkt powstał w ramach projektu „Katowice, Miasto Otwarte – działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych, budynku przy ul. Francuskiej 43", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za realizacje ww. projektów w 2020 roku Miasto otrzymało nagrodę  w ramach X konkursu „Samorząd Równych Szans", w którym doceniane są najlepsze samorządowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tworzymy lub rozwijamy również inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością, jak dzienne domy pomocy społecznej dla osób niskofunkcjonujących i osób z autyzmem czy też wsparcie w ramach mieszkań chronionych.

Zapewniamy, iż sprawy osób niepełnosprawnych są dla władz Katowice niezwykle ważne i dlatego systematycznie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie dostępności usług oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, nie tylko w tym  dniu, zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do przełamywania barier i życzliwości wobec osób z niepełnosprawnościami.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami za nami

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.