Wiadomości z Katowic

Polityka społeczna miasta Katowice

  • Dodano: 2019-03-14 10:45

Miasto Katowice realizuje szereg przedsięwzięć skierowanych na działania w zakresie polityki społecznej.

W 2018 roku na ten cel miasto przeznaczyło ponad 50 mln zł. W tym tygodniu do radnych rady miasta trafiło 5 raportów podsumowujących ubiegłoroczne działania miasta w tym obszarze. Nad przyjęciem raportów radni będą głosować na sesji rady miasta, która odbędzie się 28 marca. Wcześniej projekty uchwał w sprawie przyjęcia raportów zostaną omówione na komisji polityki społecznej. 

Nasze działania realizujemy w wielu płaszczyznach, bo widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie. Chcemy aktywizować seniorów, wspierać rodziny, duży nacisk kładziemy na profilaktykę oraz edukację. W ramach działań w zakresie polityki społecznej najwięcej środków, bo ponad 37,8 mln zł przeznaczyliśmy w minionym roku na rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodziny, czyli zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, realizację projektów „Nas Troje i Więcej" i „Babcia, dziadek i ja", wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin potrzebujących – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic. -  Bardzo ważne są dla nas działania adresowane do konkretnych grup mieszkańców. Przykładowo od 2014 roku realizujemy program Aktywny Senior, do którego tylko w 2018 roku przyłączyło się blisko dwa tysiące mieszkańców. Natomiast w obszarze profilaktyki zdrowotnej zaszczepiono ponad 645 dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, a ponad 4,5 tys. dzieci objęto profilaktyką stomatologiczną i opieką zdrowotną nad uczniami. Z kolei w ramach profilaktyki antyalkoholowej jako ciekawostkę można też przytoczyć fakt, że dzięki ograniczeniu sprzedaży alkoholu w śródmieściu w godzinach nocnych liczba pouczeń straży miejskiej i policji spadła o 54% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku – dodaje prezydent.

Katowice dla rodziny

Miasto wspiera funkcjonowanie rodziny w wielu różnych obszarach. Jedną z ważniejszych kwestii jest zapewnienie opieki dla dzieci w żłobku. W latach 2015-2018 powstało 302 nowych miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Boya Żeleńskiego i ul. Krzywoustego) – łącznie jest ich dziś 951. Katowice są także jednym z niewielu miast w Polsce, które w szerokim zakresie dofinansowuję opiekę dla dzieci w żłobkach niepublicznych – a w 2018 roku zwiększono wysokość dofinansowania do pobytu katowickich dzieci w żłobkach niepublicznych z kwoty 400 zł na 600 zł miesięcznie. W 2018 roku na terenie Katowic zarejestrowanych było łącznie 29 żłobków niepublicznych oraz trzy kluby dziecięce, które łącznie posiadały 1164 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.

_MG_9155.JPG

Wsparcie rodzin oraz poprawa warunków ich życia realizowana jest także poprzez realizację Programu „Nas Troje i więcej". W ubiegłym roku, w ramach tego projektu, wydano łącznie 2 692 kart dla 572 rodzin. Karty zapewniają szereg zniżek. Z kolei wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych realizowane jest dzięki programowi „Babcia, dziadek i ja w Katowicach". Specjalna legitymacja uczestnika programu uprawnia do korzystania z pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno–oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających pogłębienie więzi rodzinnych, dostosowanych do wieku zarówno dzieci jak i dziadków m.in. do ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i obiektów sportowych. W 2018 roku zostało wydanych 130 legitymacji wspomnianego programu. Natomiast w ramach ministerialnego projektu „Karta Dużej Rodziny", który gwarantuje szereg zniżek dla rodzin 3+ w 2018 roku w Katowicach wydano 2168 kart.

Katowice dla zdrowia mieszkańców

W 2018 roku na realizację wszystkich zadań wynikających z „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020", z wyłączeniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przeznaczono w Katowicach 1,28 mln zł.

 Z naszych projektów skorzystało łącznie 18 tys. mieszkańców Katowic. Możliwość wzięcia udziału w badaniach i zajęciach profilaktycznych finansowanych przez miasto Katowice cieszyła się sporym zainteresowaniem. Jednak wciąż jest grupa mieszkańców, która nie ma wystarczającej wiedzy w zakresie dbania o własne zdrowie. Dlatego co roku podejmujemy szereg działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W zeszłym roku skupiliśmy się na promowaniu przede wszystkim programów dla seniorów, Szkoły Rodzenia oraz projektu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego", ponieważ pozostałe programy są realizowane w szkołach i żłobkach, a rodzice dzieci i młodzieży dowiadują się o nich za pośrednictwem dyrekcji tych placówek wyjaśnia Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

Z oferty miasta Katowice skorzystało m.in. 93 dzieci, które zaszczepiono przeciwko pneumokokom i 645 dziewczynek zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV (podano łącznie 1835 dawek szczepionki. Na grypę zaszczepiono także 5,5 tys. seniorów. Z kolei dwa tysiące dzieci skorzystało z opieki profilaktycznej w ramach projektu nastawionego na wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom wieku rozwojowego - w tym schorzeń ortopedycznych i chirurgicznych. Podobna liczba dzieci została objęta profilaktycznym badaniem stomatologicznym. Z profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego skorzystało 466 osób, a z badania kolonoskopowego 315 mieszkańców. 

Ważnym elementy profilaktyki zdrowotnej w Katowicach jest także „Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście na lata 2017-2020". Na wdrażanie jej zapisów przeznaczono w ubiegłym roku  17,7 mln zł. Działania wynikające z programu tworzą system wszechstronnej pomocy dla wielu grup odbiorców, na różnych etapach zagrożenia problemami zaburzeń psychicznych. Obejmują one dzieci i młodzież, osoby uzależnione i ich rodziny, osoby doświadczające przemocy domowej, osoby bezrobotne, które często są zagrożone alkoholizmem. W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie poradnictwa specjalistycznego udzielił konsultacji dla 349 osób, a 103 skorzystały z pomocy psychologicznej i 11 z usług pielęgnacyjnych. Na terenie Katowic działa 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zapewniają 225 miejsc. W 2018 roku w ramach wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin pomocą objęto 462 osoby. Warto podkreślić, że wiele działań skierowano na program zapobiegania, który realizowano m. in. w szkołach poprzez 100 pedagogów szkolnych i 91 psychologów szkolnych.

Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych przynosi efekty

Duże znaczenie w polityce społecznej miasta ma realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2018 roku w celu osiągnięcia jak najtrwalszych i długofalowych efektów, działania były skoncentrowane na dzieciach i młodzieży. Realizowane programy były kierowane do uczniów katowickich szkół, ale również do dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym.  Oferta pomocy dla osób dorosłych obejmuje kilka obszarów pomocy wynikających z etapu uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – wyjaśnia naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech i dodaje, że w  ramach Programu finansowane były grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym zwłaszcza w zakresie problemów narkotykowych.

Dla osób o długotrwałej abstynencji oraz ich rodzin prowadzono działania o charakterze rehabilitacyjnym (w tym bardzo cenione obozy terapeutyczno-integracyjne) prowadzone przez stowarzyszenia trzeźwościowe. Istotnym elementem pomocy dorosłym osobom uzależnionym jest corocznie aktualizowany informator, w którym zamieszono wszystkie placówki służby zdrowia zajmujące się problemem uzależnień, organizacje pozarządowe zajmujące się tą tematyka a także spis grup AA na terenie Katowic oraz opis procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Istotnym elementem w tym obszarze było także wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w centrum miasta, co znacząco przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. Statystyki straży miejskiej i policji pokazują spadek o 54% ilość zastosowanych pouczeń w 2018 roku w stosunku do tego samego okresu w 2017 roku, a także o 29% ilości doprowadzeń do izby wytrzeźwień. 

-zielnicowi w trakcie rozmów i spotkań z lokalną społecznością uzyskują informacje, że wprowadzone ograniczenie zmniejszyło występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach, nie wpływają także uwagi od właścicieli sklepów oraz zatrudnionych tam pracowników dotyczące bezcelowości wprowadzonych ograniczeń, co więcej do sklepów po godzinie 22.00 nie przychodzą nietrzeźwe osoby chcące zakupić tam alkohol. Zmniejszyła się również ilość kradzieży czy zniszczenia towaru – mówi  Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

52991277_2321790231188481_7523596922251116544_n.jpg

Katowice dla seniorów - realizacja Programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni seniorzy"

Program polega na wydawaniu specjalnej karty uprawniającej do korzystania z ulg i bonifikat zarówno na ofertę kulturalną i sportową oferowana przez miasto Katowice, jak i prywatnych przedsiębiorców. O celowości realizacji programu świadczy stałe zainteresowanie seniorów udziałem w projektach im dedykowanych. Rokrocznie systematycznie też zwiększa się liczba partnerów programu, w 2016 roku pozyskano 38 nowych partnerów programu, w 2017 roku – 50, a rok temu – 19.  

Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – stąd decyzja o stworzeniu przestrzeni dla nich. Powstające Katowickie Centrum Seniora ma być miejscem spotkań – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W 2018 roku wydano blisko 2 tys. kart seniora (łącznie od początku istnienia programu, tj. 2014 roku – 10 tys. kart). Dzięki programowi seniorzy mogli skorzystać bogatej oferty tworzącej ponad 7 tys. różnych działań i usług. We wrześniu po raz czwarty seniorzy mogli wziąć udział w Katowickim Dniu Seniora. Łącznie na realizację Programu „ Aktywni seniorzy" w 2018 roku Katowice przeznaczyły ponad 160 tys. zł.

Google NewsSubskrybuj mojeKatowice.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również