Wiadomości z Katowic

Rozpoczynamy głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice

 • Dodano: 2021-03-01 08:15, aktualizacja: 2021-03-01 08:00

Informujemy, że od 2 marca br. rozpoczyna się głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice, które potrwa do 16 marca br.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu: organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, Rady Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice, grupy inicjatywne 20 seniorów.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr VIII/141/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice może/mogą oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów.

Głos oddaje się na załączonej karcie do głosowania poprzez wrzucenie jej do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej, znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Rynek 1, parter w godzinach od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do środy, w czwartki w godzinach od 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach od 7:30 – 14:00.

Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania w imieniu podmiotu, który reprezentuje oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Lista kandydatów zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Katowice:

 1. Adamczyk Halina – Stowarzyszenie FAMI.LOCK, ul. Podhalańska 14/6, Katowice,
 2. Bujoczek Bożena – Grupa inicjatywna – mieszkańcy Katowic 60+, Katowice,
 3. Dąbrowska – Seweryn Elżbieta – Stowarzyszenie Aktywni Silesia, ul. Wróbli 15, Katowice,
 4. Dmitryszyn Kazimierz – Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem", ul. Górniczego Stanu 22, Katowice,
 5. Galus Mariola – Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Bankowa 14/pok.351, Katowice,
 6. Gansty Józef – Rada Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, ul. Gliwicka 150, Katowice,
 7. Groniewska Małgorzata – Stowarzyszenie Aktywni Silesia, ul. Wróbli 15, Katowice,
 8. Herman Małgorzata – Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, ul. Piastów 8, Katowice,
 9. Jaciubek Ryszard - ACONSS – Fundacja Promowania Historii, Kultury oraz Zabytków w Polsce, ul. Andrzeja 11/5a, Katowice,
 10. Kaczmarek Elżbieta – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Kanałowa 32b, Katowice,
 11. Kańtoch Iwona – Rada Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda – Brynów cz. Zachodnia, ul. Rolna 41, Katowice,
 12. Kóska Edward – Katowickie Bractwo Kurkowe, ul. Kopernika 14, Katowice,
 13. Oczko Tadeusz – Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca – Józefowca „REVITA", ul. Józefowska 88/15, Katowice,
 14. Panic Izabela - Grupa inicjatywna – mieszkańcy Katowic 60+, Katowice,
 15. Pawlak Aleksander – Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach, przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, Katowice,
 16. Stebel Ewa – Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca, ul. Strzelców Bytomskich 21b/7, Katowice,
 17. Szymiczek Kazimierz – Rada Jednostki Pomocniczej nr 1 Katowice – Śródmieście, ul. Głowackiego 6, Katowice,
 18. Tomala – Bogacka Gabriela – Rada Jednostki Pomocniczej nr 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec, ul. Francuska 70, Katowice.

   Załącznik: Załacznik nr 2 - karta do głosowania.pdf

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.