Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Silesia pod błękitnym niebem

  • Dodano: 2017-11-29 09:00

Wspólne przedsięwzięcie Województwa Śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju warte 100 mln zł.

Wspólny projekt Województwa Śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Silesia pod błękitnym niebem”, który otrzymał pozytywną opinię rady tej instytucji, bez wątpienia wpisuje się w założenia przyjętej jednogłośnie przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku uchwały antysmogowej – zaznacza Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Celem prac badawczych jest rozwój nowych rynków dla technologii ochrony środowiska i energetyki. Nowe potrzeby w regionie formułowane przede wszystkim przez przedsiębiorców i mieszkańców będą wpływać na intensyfikację prac badawczych nad nowymi technologiami w obszarze ochrony środowiska i energetyki. Rozwiązania te dotyczą zasadniczo zmniejszenia energo- i zasobochłonności procesów oraz emisji zanieczyszczeń. Na tym tle wyłaniają się nowe rozwiązania w zakresie energetyki oraz transportu. Jednocześnie zwiększenie nacisku na rozwiązania strategiczne w zakresie ochrony środowiska, znajdujące się w sferze administracji publicznej, sprzyja rozwojowi technologii dla ochrony środowiska. Rozwiązanie takie jak zielone zamówienia publiczne wpływa na stymulację nowych rynków, w których istotną rolę odgrywają proekologiczne przepisy i normy. Ponadto województwo śląskie musi dokonać zmian w sektorze energetyki, związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzącymi do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, ze zwiększeniem efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. w krajowym miksie energetycznym do 2020 r.

W ramach programu zostaną zrealizowane badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskich, tzn. spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie województwa śląskiego. Planowane interdyscyplinarne projekty będą obejmowały między innymi takie dziedziny, jak energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka czy medycyna i przyczynią się do rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz poprawią jej konkurencyjność.

Wśród proponowanych projektów technologicznych znalazły się m.in. opracowanie skutecznego i nisko kosztowego przenośnego oczyszczacza powietrza wewnętrznego; niskoemisyjny, wielopaliwowy, automatyczny kocioł na paliwa stałe; niskoemisyjny kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem; ograniczanie problemu niskiej emisji poprzez spalanie w kotłach pyłowych paliw zawiesinowych na bazie mułów węglowych; układy wspomagające ogrzewnictwo indywidualne poprzez wykorzystanie OZE; projekt małej biogazowni na potrzeby gmin wiejskich; układy odzysku energii odpadowej w autobusach miejskich czy wieża antysmogowa – Smog Free Tower.

Ogłoszenie pierwszych konkursów na projekty badawczo-rozwojowe w ramach wspólnego przedsięwzięcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie nastąpi w 2018 roku. W latach 2018–2023 planowane jest finansowanie projektów B+R wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów realizacji projektów. Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2027 r.

Dodatkowo zarząd woj. śląskiego prowadzi z Komisją Europejską ustalenia dotyczące finansowania środkami śląskiego RPO działań związanych z ochroną powietrza – mówi wicemarszałek Gramatyka.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.