Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Zmiany kadrowe w katowickim garnizonie

  • Dodano: 2016-12-02 09:45

Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Szeląg uroczyście wprowadził na stanowiska nowych komendantów komisariatów oraz naczelnika wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą. Kierowanie Komisariatem IV Policji w Katowicach przejął nadkomisarz Ireneusz Szafranek, natomiast zastępcą komendanta katowickiej „piątki” został podinsp. Marek Karp. Obowiązki naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Katowicach zostały powierzone podkom. Markowi Wąsikowi.


W Komisariacie V Policji w Katowicach w obecności policjantek, policjantów oraz pracowników cywilnych odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko zastępcy komendanta tej jednostki. Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Szeląg powierzył czasowe pełnienie obowiązków na tym stanowisku podinspektorowi Markowi Karp, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą katowickiej komendy.

Następnie szef katowickiego garnizonu uroczyście wprowadził nowego Komendanta Komisariatu IV Policji w Katowicach. Został nim nadkomisarz Ireneusz Szafranek, dotychczasowy Zastępca Komendanta Komisariatu V Policji w Katowicach. Mł.insp. Piotr Sielecki dotychczasowy komendant katowickiej „czwórki” awansował na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.

Szef katowickich policjantów inspektor Paweł Szeląg również wczoraj w obecności kardy kierowniczej katowickiego garnizonu powierzył czasowe dowodzenie Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Katowicach podkomisarzowi Markowi Wąsikowi. Podkomisarz Wąsik do tej pełnił funkcję kierownika referatu do walki z korupcją.

Obejmując stanowiska, nowi komendanci oraz naczelnik podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.