Wiadomości z Katowic

Jakimi metodami i narzędziami wykonywana jest wycena przedsiębiorstwa

  • Dodano: 2020-09-28 07:00, aktualizacja: 2020-09-29 10:48

Profesjonalnej wyceny przedsiębiorstw dokonują rzeczoznawcy. Mimo że przez lata rozwinięte zostały różne metody szacowania wartości spółek, to dziś używa się zaledwie kilku. Są to metody majątkowe, dochodowe i porównawcze. Sprawdzamy, jaka jest między nimi różnica i od czego zależy wybór metody.

Jak ustalana jest wartość przedsiębiorstw?

Wyceny przedsiębiorstw mogą być dokonywane przy użyciu różnych metod. Nawet wówczas, gdy wartość firmy ma oszacować rzeczoznawca, to nie ma on pełnej dowolności w wyborze metody – musi wziąć pod uwagę cel, dla jakiego wycena powstaje. Jak zatem przebiega proces ustalania wartości przedsiębiorstwa? Składa się on z kilku etapów:

  • Rozmowy ze zlecającym (przedsiębiorcą, kadrą zarządzającą). W ten sposób rzeczoznawca poznaje cel wyceny i na tej podstawie może wybierać wśród dostępnych metod wyceny.
  • Określenia metody, w oparciu o którą zostanie ustalona wartość firmy. Do dyspozycji rzeczoznawców są różne metody, ale żadna nie jest na tyle uniwersalna, aby mogła mieć zastosowanie w każdym przypadku.
  • Zebranie danych. Zarówno w przypadku sp. z o.o., jak i sp. akcyjnej konieczne jest zebranie informacji, które zostaną wykorzystane podczas wyceny. Metody wyceny przedsiębiorstw w dużej mierze wpływają na to, jakie dane trzeba będzie pozyskać.

Wycena przedsiębiorstwa Katowice – powierz swoją wycenę rzeczoznawcom z Kancelarii SIPEX. Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się więcej o ustalaniu wartości podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku.

Majątkowe metody wyceny spółek

Popularne metody wyceny przedsiębiorstwa to metody majątkowe. W przypadku tej grupy metod rzeczoznawca może zdecydować, że wyceny dokona w oparciu o jedną z poniżej wymienionych metod:

  • metoda skorygowanych aktywów netto,
  • metoda wartości odtworzeniowej,
  • metoda wartości likwidacyjnej.

Bazą do ustalenia wartości firmy w przypadku metod majątkowych są informacje zamieszczone w bilansie. Rzeczoznawca uwzględnia również nakłady pracy. Jednocześnie każde podejście ma trochę inne zastosowanie. Przykładowo ostatnia metoda wyceny wartości przedsiębiorstwa jest stosowana, gdy jego działalność ma zostać wygaszona (planowana jest likwidacja działalności).

Aby sprawdzić, jakie czynniki są brane pod uwagę przy majątkowych metodach wyceny spółek, warto zajrzeć do artykułu „Co wpływa na wycenę przedsiębiorstwa? Metody wyceny przedsiębiorstw”.

Wyceny przedsiębiorstwa – metody dochodowe

Ustalenie wartości przedsiębiorstwa może odbyć się również przy wykorzystaniu dochodowych metod wyceny. Należą do nich:

  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
  • metoda zdyskontowanych zysków,
  • metoda zdyskontowanych dywidend.

W przypadku metod dochodowych wartość spółki jest związana z przepływami pieniężnymi – dokonuje się badania przepływów pieniężnych. Inaczej mówiąc, to właśnie przepływy pieniężne są w centrum zainteresowania rzeczoznawcy. Ponieważ w tym przypadku musi on prognozować (zaprojektować) przepływy pieniężne, metody dochodowe są uznawane za skomplikowane.

Kiedy najczęściej stosuje się podejście dochodowe? Najczęściej dochodowe metody wyceny przedsiębiorstwa mają zastosowanie, gdy przedsiębiorca planuje zbyć swoją firmę czy posiadane udziały. Aby wycena była rzetelna, rzeczoznawca musi wyodrębnić przepływy pieniężne z każdej sfery działalności podmiotu.

Kiedy mają zastosowanie metody porównawcze?

Metoda zakładająca projektowanie przepływów pieniężnych czy metoda skorygowanych aktywów netto nie zawsze może zostać użyta – czasem wartość spółki musi zostać określona przez jej porównanie z innymi podmiotami działającymi na rynku. Wówczas właśnie wykorzystuje się metody porównawcze.

Jak ustala się wartość podmiotu gospodarczego w oparciu o metodę porównawczą? Przede wszystkim konieczne jest znalezienie przedsiębiorstwa o podobnym profilu. Przy wyborze podmiotu, do którego spółka będzie porównywana, uwzględnić trzeba m.in. jego wielkość, poziom zadłużenia, poziom dynamiki rozwoju czy branżę, w której on funkcjonuje.

Wartość spółki metodą porównawczą może zostać określona trafnie, o ile rzeczoznawca znajdzie podmiot, do którego będzie mógł ją porównać. Mimo że poszukiwania są czasochłonne i nie zawsze kończą się sukcesem, to metoda ta ma sporo zalet. Mowa przede wszystkim o tym, że wycena wartości spółki jest łatwa do zrozumienia, a rzeczoznawca nie musi stosować skomplikowanych analiz.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.