Wiadomości z Katowic

Kto może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości?

  • Dodano: 2019-03-15 14:00

Czy wiesz, że podczas sprzedaży nieruchomości może Cię obowiązywać pierwszeństwo na rzecz osoby trzeciej, gminy lub Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawdź, czym jest prawo pierwokupu, kiedy obowiązuje i czy możesz go uniknąć!

Czym jest prawo pierwokupu nieruchomości i kto może z niego skorzystać?

Prawo pierwokupu, jak sama nazwa sugeruje, jest to prawo osoby trzeciej do pierwszeństwa w sytuacji, gdy chcesz sprzedać nieruchomość, która jest nim obciążona. Mogą z niego skorzystać:

  • osoby prywatne - jeśli takie prawo zostało dla nich zastrzeżone w ramach umowy kupna-sprzedaży lub umowy najmu,
  • dzierżawcy nieruchomości rolnej - o ile dzierżawi teren od przynajmniej trzech lat oraz posiada prawie wiążącą umowę na piśmie,
  • agencji nieruchomości rolnych - jeśli dotyczy to działki rolnej, a jej dzierżawca nie skorzystał z prawa pierwokupu. Jest to jednak zasadne tylko wtedy, gdy działka jest większa niż 5 hektarów,
  • gmina lub skarb państwa - przede wszystkim wtedy, gdy jest to nieruchomość niezabudowana, która została wcześniej nabyta od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - szczególnie wtedy, gdy jest objęta użytkowaniem wieczystym. Prawo to obowiązuje również w sytuacji, gdy nieruchomość zgodnie z planem miejscowym została przeznaczona na cele publiczne - na mocy prawa pierwokupu ujawnionego w księdze wieczystej.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona prawem pierwokupu?

Wszystkie prawa osób trzecich względem nieruchomości, w tym również prawo do pierwszeństwa odkupu, powinny zostać ujawnione w księdze wieczystej. Nie jest to jednak ustawowy obowiązek - musisz zatem zawsze liczyć się z taką możliwością, że kupowane przez Ciebie mieszkanie jest obciążone takim prawem. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim przyjrzyj się dokładnie umowie i zapisom, które można interpretować w takiej sytuacji. Niezależnie od jej brzmienia masz jednak prawo do roszczenia odszkodowania za doprowadzenie do takiej sytuacji.

Czy wiesz, że...

Jeśli ukryte prawo do pierwokupu dotyczyło Skarbu Państwa lub Agencja Nieruchomości Rolnych, umowa zostaje automatycznie rozwiązana.

Jak sprzedać nieruchomość, która podlega takiemu ograniczeniu?

Zastanawiasz się nad tym, czy możesz legalnie sprzedać nieruchomość, na której ciąży prawo pierwokupu? Oczywiście – najprostszym sposobem jest zawarcie z kupującym tzw. warunkowej umowy sprzedaży. W dokumencie takim powinien znaleźć się zapis o tym, że zbywasz swoje prawo własności na rzecz kupującego za określoną kwotę, o ile na zakup nie zdecyduje się osoba trzecia, które może rościć sobie takie prawo. Kolejny krok stanowi poinformowanie o tym osoby zainteresowanej i oczekiwanie jej decyzji. Na jej podjęcie ma miesiąc. Jeśli w ciągu tego zdecyduje się kupić tę nieruchomość, powinna złożyć sprzedającemu pisemne oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się do zakupu za podaną w umowie cenę. W takim przypadku nie potrzeba kolejnej umowy sprzedaży - warunkowa umowa i akt notarialny pełnią jej rolę. Jeśli jednak osoba z prawami do nieruchomości nie zgłosi w tym czasie swoich roszczeń lub też zgłosi je zbyt późno, transakcja z warunkowej umowy sprzedaży staje się wiążąca.

Chcesz łatwo znaleźć i kupić mieszkanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb i budżetu? Jest na to sposób! Przejdź do narzędzia NAVIDOM!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.