Wiadomości z Katowic

PIT-37. Jakie można uzyskać ulgi od dochodu?

  • Dodano: 2021-06-14 08:00, aktualizacja: 2021-06-14 08:11

PIT-37 to deklaracja, którą wypełnia większość podatników. Mało z nich jednak zdaje sobie sprawę z tego, że ma prawo do ubiegania się o szereg ulg od dochodu, m.in. z tytułu niepełnosprawności, termomodernizacji czy darowizn.

  1. PIT-37 − co to jest i kto go wypełnia?
  2. PIT-37 - jakie ulgi od dochodu można uzyskać? 

PIT-37 − co to jest i kto go wypełnia?

Formularz rozliczeniowy PIT 37 dotyczy większości podatników otrzymujących wynagrodzenie netto. Wypełniają go w celu rozliczenia z fiskusem m.in. osoby zatrudnione z tytułu stosunku pracy, zasiłków z pomocy społecznej, stypendyści, osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu praw autorskich lub majątkowych. Są to więc sytuacje, w których zaliczka na podatek i inne świadczenia (zdrowotne, emerytalne itp.) są odprowadzane za pośrednictwem płatnika lub płatników, czyli np. pracodawcy, wg skali podatkowej (17 i 32 % podatku).  

W deklaracji PIT-37 zawarte jest podsumowanie zarobków z całego roku. W przypadku stosunku pracy lub zlecenia, pracodawca przygotowuje formularz PIT-11 za cały poprzedni rok, który następnie przekazuje pracownikowi. Najczęściej odbywa się to w lutym lub marcu. Pracownik ma teraz czas do 30 kwietnia, by wypełnić formularz PIT-37 na podstawie otrzymanego formularza PIT-11 (lub kilku, jeśli w ciągu ubiegłego roku pracował dla więcej niż jednego pracodawcy). 

Kto jest zwolniony z obowiązku wypełniania PIT-37? Przede wszystkim osoby otrzymujące wyłącznie wynagrodzenie zwolnione z podatku. Dotyczy to np. osób do 26. roku życia, które korzystają z ulgi dla młodych. Także osoby, które mają pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają wynagrodzenie zarówno za pośrednictwem płatnika, jak i bez, nie muszą wypełniać formularza PIT-37 - dla nich przeznaczona jest inna deklaracja. 

PIT-37 - jakie ulgi od dochodu można uzyskać? 

Po wypełnieniu formularza PIT-37 uzyskamy informację o naszym całkowitym dochodzie za cały rok, od czego zostanie odprowadzony podatek. Częściowo już został on odprowadzony w formie składek, może też się zdarzyć sytuacja, w której zapłaciliśmy za dużo i teraz to urząd musi nam wypłacić należną nadpłatę. 

Od naszego całkowitego rocznego wynagrodzenia możemy odjąć pewne sumy, dzięki czemu ostateczna kwota podatku do zapłacenia będzie niższa. Jakie ulgi w PIT 37 od dochodu można obecnie zastosować? 

  • Ulga na termomodernizację - jeżeli w ubiegłym roku podatkowym dokonaliśmy ocieplenia budynku jednorodzinnego, w którym mieszkamy, lub też rozpoczęliśmy takie przedsięwzięcie, możemy odliczyć od dochodu pełną kwotę, którą na ten cel wydaliśmy. Warunkiem jest ukończenie inwestycji w ciągu trzech lat, czyli jeśli np. w jednym roku wydaliśmy na termomodernizację 8 tys. złotych, w drugim 6, a w trzecim 10, to w deklaracji za każdy kolejny rok odliczamy te kwoty od dochodu. 
  • Ulga na dzieci - w kwotach (za rok rozliczeniowy 2020) 1112,04 za wychowywanie jednego dziecka, 2224,08 zł rocznie za dwójkę dzieci, 4224,12 zł rocznie za trójkę, 6924,12 zł za czwórkę i na każde kolejne dziecko po 2700 zł rocznie. Należy jednak trzymać się tu ściśle wyznaczonych zasad, m.in. limitu dochodów w przypadku ulgi na jedno dziecko. 

  • Ulga rehabilitacyjna - w ramach tej ulgi można uzyskać szereg odliczeń od dochodu, m.in. w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, czy osób posiadających osobę niepełnosprawną na utrzymaniu. 
  • Ulga dla osób udzielających darowizn, w tym m.in.: dawców krwi, udzielających darowizn na organizację pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów, na cele walki z COVID-19. Kwota ulgi może tu wynosić nawet 100% dochodu, zakładając, że darowizna faktycznie miała taką wartość.  
  • Inne ulgi: na Internet, z tytułu składek na IKZE, ulgi abolicyjnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.