Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Planowanie logistyczne - niezbędne narzędzie przedsiębiorstwa

  • Dodano: 2019-08-30 10:00

Planowanie logistyki w przedsiębiorstwie to złożony proces podejmowania istotnych decyzji. Wiele z nich odnosi się do procesów i zasobów logistycznych. Nie bez znaczenia jest także sposób w jaki obecnie funkcjonuje system logistyczny oraz jego współpraca z łańcuchami dostaw. Co jest celem planowania? Uzyskanie zamierzonego celu logistyki z maksymalną optymalizacją ponoszonych kosztów i zaplanowanych zysków.

Prosto do celu

Wszystkie przedsiębiorstwa mają jeden cel: minimalizować koszta i maksymalizować zyski. Jest to możliwe przy zastosowaniu odpowiednich metod i technik planowania logistycznego. To, jaka metoda zostanie zastosowana jest w dużej mierze zależne od wymagań danego przedsiębiorstwa dot. długofalowości rozwiązania oraz obszarów planowania. Projekty logistyczne mogą dotyczyć całego przedsiębiorstwa, tylko wybranego sektora lub nawet jedynie jednego z działów. Przedmiot planowania również jest ważny. Inny projekt będzie przeznaczy np. dla sprzedaży, inny natomiast dla produkcji, magazynowania, czy finansów. Nie ma jednego, słusznego rodzaju planowania logistycznego. Ponadto ze względu na formę budynku, infrastrukturę, strukturę zleceń czy specyfikację techniczną urządzeń, nie istnieją dwa jednakowe rozwiązania logistyki magazynowej. Tworzenie wszystkich projektów logistycznych jednak zawiera podobne etapy.

Na każdym etapie

Każde planowanie logistyczne rozpoczyna się od zebrania niezbędnych danych na temat przedsiębiorstwa i obszaru, w którym projekt logistyczny ma zostać wdrożony. Pozyskiwane są informacje na temat zasobów ludzkich, ilości pomieszczeń magazynowych, czy liczby otrzymywanych przez firmę zleceń. Audyt logistyczny, bo tak nazywa się ten proces, nie tylko dostarcza wymaganą ilość danych analitycznych, ale także pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących obecnego stanu firmy, czy określenie miejsc, gdzie niezbędne będzie wprowadzenie usprawnień. Ponadto na podstawie tych danych sprecyzowana może być np. nowa wersja magazynu, która będzie nie tylko wydajniejsza, ale przede wszystkim pozwoli generować znaczne oszczędności. Jest to spójne z myślą: minimalizacja kosztów i maksymalizacja zysków. Następnie należy wybrać odpowiednią metodę i technologię usprawnień.

Wprowadź planowanie logistyczne w życie

W fazie realnego planowaniu logistycznym wyróżniamy dwa etapy: planowanie koncepcyjne i planowanie szczegółowe. Planowanie koncepcyjne opiera się na uniwersalnych regułach, jednak uwzględnione na tym etapie zmienne, indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa sprawiają, że nie istnieją dwie, identyczne koncepcje dobre dla każdej firmy. Planowanie szczegółowe ma na celu przygotowanie unikalnego pomysłu na lepszą logistykę, które jest dedykowane tej konkretnej firmie. Oba te procesy pomogą znacznie zoptymalizować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie - mówi Dariusz Wocik, ekspert z firmy Lubandy Logistic Services z Poznania, specjalizującej się w dziedzinie planowania logistycznego i automatyzacji magazynów.

Wynikiem właściwego planowania logistycznego jest szczegółowy projekt w prosty sposób określający zmiany, jakie powinny zajść w przedsiębiorstwie (usprawnienia techniczne, przebieg zasadniczych procesów) wraz z pełnymi kosztami proponowanych rozwiązań. Po wprowadzeniu ich w życie wydajności i funkcjonalność przedsiębiorstwa znacznie rośnie, co bezpośrednio wpływa na maksymalizację zysków i minimalizację kosztów.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.