Wiadomości z Katowic

Podział majątku – co warto wiedzieć?

  • Dodano: 2022-02-18 15:30

Rozwód niesie za sobą konieczność podjęcia wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest podział majątku wspólnego. Sprawdź, co trzeba wiedzieć na ten temat!

Sprawa o podział majątku nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń, ale jej przeprowadzenie bardzo często staje się koniecznością. Jeżeli chcesz zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat podziału majątku wspólnego, przeczytaj ten artykuł.

Majątek wspólny i osobisty

Na samym początku naszych rozważań dotyczących podziału majątku wyjaśnimy, czym jest majątek wspólny, a czym osobisty. Warto wiedzieć, że z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile nie zostanie podpisana intercyza), pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W skład majątku wspólnego wchodzą wszelkie dobra, które zostały nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego – zarówno te uzyskane wspólnie, jak i przez jednego z małżonków. Chodzi tutaj m.in. o wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków (w tym np. czynsz za wynajem mieszkania, które jest osobistą własnością żony lub męża) czy środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Do majątku osobistego każdego z małżonków zaliczamy natomiast m.in. rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte w jego trakcie przez zapis, dziedziczenie czy darowiznę d majątku osobistego.

Podział majątku wspólnego - umowny czy sądowy?

Kwestię podziału majątku małżonkowie mogą rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest umowny podział majątku wspólnego małżonków - możliwy wyłącznie wtedy, gdy strony są w stanie porozumieć się w tej kwestii. W takim przypadku wystarczające jest zawarcie umowy o podział majątku. Może być ona zawarta w dowolnej formie, jednak jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi np. nieruchomość, umowę sporządza się w formie aktu notarialnego. W sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, jedynym wyjściem staje się wytoczenie sprawy sądowej. Sprawy o podział majątku wspólnego rozstrzygane są przez sąd rejonowy właściwy według miejsca położenia majątku. W toku postępowania sąd analizuje skład oraz wartość majątku i ustala roszczenia istniejące pomiędzy stronami, a ostatecznie dokonuje podziału majątku. W uzyskaniu korzystnego wyroku przed sądem może pomóc adwokat podział majątku.

Podział majątku – po rozwodzie, w trakcie, a może przed rozwodem?

Podziału majątku wspólnego można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie lub po rozwodzie.

Jeżeli małżonkowie chcą przeprowadzić podział majątku jeszcze przed rozwodem, powinni pamiętać o wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

WAŻNE!

Dokonanie podziału majątku, przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej – jest prawnie nieskuteczne i może się wiązać w przyszłości z koniecznością powtórnej spłaty małżonka.

Rozdzielność majątkową można uzyskać przez spisanie intercyzy (aktem notarialnym) przed zawarciem lub w trakcie małżeństwa. Do spisania intercyzy konieczna jest zgoda obojga małżonków, zaletą tej formy ustanowienia rozdzielności jest jej szybkość – czekamy tylko na wolny termin u notariusza oraz umiarkowana cena – około 500zł.

Rozdzielność można uzyskać także w postępowaniu sądowym. Wtedy też nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, zdarza się, że drugi małżonek w ogóle nie przychodzi do sądu na rozprawę. Wymaga to jednak złożenia pozwu i wskazania przyczyn dla których żądamy ustanowienia rozdzielności. Sąd ustanawia wówczas rozdzielność wyrokiem, istnieje możliwość uzyskania rozdzielności z datą wsteczną, co może chronić jednego z małżonków przez obowiązkiem spłaty długów drugiego z nich.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.