Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Skutki unieważnienia umowy kredytowej - czy to się opłaca?

  • Dodano: 2020-09-07 16:00

O unieważnienie umowy kredytowej często starają się kredytobiorcy, którzy spłacają kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Ponieważ unieważnienie umowy kredytowej pociąga za sobą konkretne skutki, jeszcze przed wysunięciem tego roszczenia warto poznać swoje prawa i obowiązki.

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej?

Gdy ma miejsce unieważnienie umowy kredytowej we frankach, to zawartą umowę uznaje się za niebyłą. To z kolei powoduje, że również jej skutki nie mają miejsca. W efekcie strony umowy, w tym przypadku bank i klient, mają w stosunku do siebie wzajemne roszczenia:

  • bank – ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy otrzymane od niego środki i może się ubiegać o udostępniony klientowi kapitał,
  • klient – ma obowiązek zwrócić kapitał, a może dochodzić wpłaconych do banku środków (w związku z uruchomieniem i spłatą kredytu).

Dla klienta unieważnienie umowy kredytowej najczęściej oznacza konieczność pozyskania i oddania bankowi sporej sumy pieniędzy. Większość banków nie zwraca w formie fizycznej wpłaconych przez kredytobiorcę kwot, ale uwzględnia je w rozliczeniu.

To właśnie z rozliczenia wynika, jaką kwotę klient musi wpłacić na wskazany przez bank rachunek bankowy. Z reguły kwota jest efektem tego, ile rat kredytobiorca już uiścił. W przypadku kredytów frankowych zdarza się, że bank otrzymał więcej niż wartość kapitału.

Jakie są skutki unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej np. we frankach szwajcarskich wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Wspomniane wyżej rozliczenie to nie wszystko, o czym muszą pamiętać osoby zainteresowane tym rozwiązaniem. Inne konsekwencje to:

  • usunięcie z hipoteki nieruchomości zabezpieczenia w postaci wpisu hipotecznego – to z kolei powoduje, że sprzedaż nieruchomości (której zakup został sfinansowany z kredytu hipotecznego) będzie łatwiejsza,
  • brak spłaty kolejnych rat kredytu hipotecznego – gdy umowa kredytowa zostanie uznana za niebyłą, to roszczenia banku dotyczące spłaty udzielonego kredytu z naturalnych względów wygasają,
  • możliwość wysunięcia przez bank żądania o zapłatę za korzystanie z kapitału – mimo że to kwestia wciąż sporna, to warto mieć na uwadze możliwość otrzymania takiego pozwu.

Jak widać z powyższego zestawienia, nie wszystkie skutki unieważnienia umowy kredytowej są dla klienta pozytywne.

Unieważnienie umowy kredytowej – czy to się opłaca?

Sytuacja każdego kredytobiorcy, który przy pomocy banku sfinansował zakup nieruchomości, jest inna. Z tego względu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wysunięcie w pozwie roszczenia o unieważnienie umowy kredytu, to dobre rozwiązanie. W tym przypadku konieczne jest dokładne przeanalizowanie zapisów znajdujących się w umowie. Nie obejdzie się też bez uwzględnienia sytuacji materialnej kredytobiorcy.

Samodzielna analiza dokumentów, w tym umowy kredytowej, to rozwiązanie dla osób, które mają wiedzę prawniczą. W przeciwnym razie warto zdać się na profesjonalistów. Usługę analizy umów kredytowych i reprezentacji klientów przed sądem w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej prowadzi Kancelaria prawa z Poznania. Korzystając z usług specjalistów, można podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Dzięki wsparciu doświadczonych radców prawnych, opracowana zostanie strategia procesowa, a to może zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnego orzeczenia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.