Wiadomości z Katowic

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

  • Dodano: 2020-09-22 08:30, aktualizacja: 2020-09-23 11:25

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nie dotyczy to jednak umowy przedwstępnej, która poprzedza takie zobowiązanie. W praktyce warto jednak skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii, która pomoże w skonstruowaniu lub sprawdzeniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Pomoc prawna w kancelarii

Kancelarie prawne świadczą szereg różnych usług, m.in. sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, wśród których znaleźć możemy umowy przedwstępne sprzedaży każdej nieruchomości.

Gdzie jednak znaleźć dobrą kancelarię, która podejdzie do sprawy z należytą starannością i dokładnością? Najszybciej w internecie lub za pośrednictwem znajomym. Przykładowo, jeśli szukacie Państwo kancelarii adwokackiej z Rzeszowa, wystarczy wpisać taką frazę w dowolną wyszukiwarkę internetową – wyświetli się wówczas lista dostępnych prawników z tego miasta i pobliskiego rejonu.

Czym jest umowa przedwstępna?

Wracając jednak do tematu umowy przedwstępnej – jest to zobowiązanie, które poprzedza zawarcie tzw. umowy ostatecznej (określanej także mianem umowy przyrzeczonej). Można ją porównać niejako do wstępu przed zawarciem prawidłowego kontraktu.

Co ciekawe, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta w formie pisemnej. Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego w takim przypadku nie jest więc bezwzględny. Oczywiście umowa przyrzeczona musi być już sporządzona przed notariuszem, w innym wypadku będzie po prostu nieważna.

Zgodnie z treścią art. 389 Kodeksu cywilnego, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (sygn. akt I Aga 76/19), umowy przedwstępne nie są umowami wzajemnymi określającymi zobowiązania stron, w których świadczenie jednej nich ma być ekonomicznym (subiektywnie) odpowiednikiem świadczenia drugiej. Świadczeniem z umowy przedwstępnej spełniającej wymagania, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej jest bowiem samo złożenie odpowiedniego oświadczenia woli skutkującego zawarcie umowy przyrzeczonej. Ich skutkiem prawnym jest powstanie zobowiązania stron do określonego zachowania w postaci złożenia oświadczenia woli.

Umowa przedwstępna a pomoc prawna

Sporządzenie poprawnej umowy przedwstępnej sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości (budynkowej, gruntowej lub lokalowej) jest bardzo ważne dla każdej ze stron takiej transakcji. Zobowiązanie to powinno zawierać szereg różnych postanowień zabezpieczających zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Nieruchomości są przedmiotami szczególnego rodzaju o ogromnej wartości. Tym bardziej warto skorzystać ze wsparcia prawnego decydując się na spisanie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu, działki lub budynku. Doświadczony adwokat lub radca prawny przygotuje stosowne zabezpieczenia i zadba, aby umowa w pełni regulowała wszystkie obowiązki jej stron – tak, by podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży przed notariuszem było już tylko formalnością. Samodzielne próby konstruowania takich zobowiązań, choć prawnie dopuszczalne, nie są polecane – zwłaszcza, jeśli strony transakcji nie posiadają wiedzy i doświadczenia prawnego.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Rzeszów Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
Tel: (17) 307 07 66

Polecamy również:
https://mojekatowice.pl/is,czy-falszywa-opinia-bieglego-jest-przestepstwem,270925,885035.html
https://mojekatowice.pl/is,ile-spraw-wygrali-frankowicze,270925,885043.html

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.