Wiadomości z Katowic

Upadłość konsumencka – czym jest i co oznacza?

  • Dodano: 2023-12-18 09:45, aktualizacja: 2023-12-19 08:32

Witamy w naszej serii artykułów poświęconych prawu i jego praktycznym aspektom. Staramy się przybliżać i wyjaśniać różnorodne zagadnienia prawne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie naszych czytelników. Od kwestii codziennych, przez bardziej złożone tematy, aż po specjalistyczne dziedziny prawa, naszym celem jest dostarczenie rzetelnej i przystępnej wiedzy. Dzisiejszy artykuł koncentruje się na upadłości konsumenckiej – procedurze, która w ostatnich latach zyskała na znaczeniu w kontekście zmieniającej się sytuacji ekonomicznej wielu osób. 

Upadłość konsumencka, procedura sądowa oferująca osobom fizycznym szansę na uwolnienie się od ciężaru zadłużenia, stanowi istotny element polskiego systemu prawnego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca 2020 roku, upadłość konsumencka jest procesem, który umożliwia konsumentom, nieprowadzącym działalności gospodarczej, restrukturyzację swoich finansów. Proces ten jest niedostępny dla przedsiębiorców oraz osób będących wspólnikami lub komandytariuszami w spółkach, które podlegają ogólnym zasadom postępowania upadłościowego.

Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi spłaty zobowiązań w sposób dostosowany do jego aktualnej sytuacji finansowej. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które znalazły się w sytuacji, gdzie regularne regulowanie długów stało się niemożliwe. Warto zaznaczyć, że decyzja o ogłoszeniu upadłości nie jest pozbawiona konsekwencji i powinna być dokładnie przemyślana.

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu, którego koszt wynosi 30 zł. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek wydatków związanych z tym postępowaniem. Koszty sądowe mogą być znaczące i zależą od czasu trwania postępowania oraz działań podejmowanych przez syndyka. Ich wysokość oscyluje w przedziale od 1/4 do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia, a sąd ma możliwość rozłożenia ich na raty.

Wniosek o upadłość konsumencką składa się w sądzie właściwym dla miejsca stałego pobytu dłużnika. Sąd rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym, bez obecności wnioskodawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się etap właściwy postępowania. W jego ramach syndyk ustala masę upadłościową, czyli dokonuje wyceny majątku dłużnika, a następnie zajmuje się sprzedażą majątku i dystrybucją środków wśród wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnik był w związku małżeńskim, postępowanie to może wiązać się z ustanowieniem rozdzielności majątkowej.

Kiedy rozważyć upadłość konsumencką?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest krokiem, który warto rozważyć w sytuacji, gdy długotrwała niewypłacalność uniemożliwia regulowanie zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące. Upadłość ta jest często wybierana przez osoby, które znalazły się w spirali zadłużenia lub mają trudności z terminowym regulowaniem bieżących rachunków.

W niektórych przypadkach sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Taka decyzja jest możliwa, gdy analiza sytuacji finansowej dłużnika, w tym jego możliwości zarobkowych, kosztów utrzymania i liczby osób na utrzymaniu, wskazuje, że dług przewyższa możliwości finansowe dłużnika.

Czas trwania procesu upadłości konsumenckiej jest zmienny i zależy od wielu czynników, w tym od szybkości działania sądu i syndyka. Przepisy prawne określają, że sąd ma do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku, choć w praktyce czas ten może się wydłużyć do czterech miesięcy.

Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej

Alternatywą dla upadłości konsumenckiej jest często ugoda z wierzycielem. Taka ugoda, regulowana przepisami ustawy z 2020 roku, może oferować bardziej elastyczne warunki spłaty i pozwala uniknąć niektórych negatywnych skutków upadłości. Jest to rozwiązanie, które warto rozważyć, gdy istnieje możliwość porozumienia się z wierzycielami i osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków spłaty długów.

Jednakże upadłość konsumencka niesie ze sobą pewne konsekwencje. Syndyk może przejąć część majątku dłużnika, w tym środki zgromadzone na koncie, wynagrodzenie, a nawet samochód czy mieszkanie. Ponadto, upadłość wpływa na historię kredytową dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Chociaż samo ogłoszenie upadłości nie zmienia wpisów w BIG, to orzeczenie sądu o umorzeniu długów uniemożliwia przekazywanie nowych informacji gospodarczych, a wcześniejsze wpisy dotyczące umorzonych długów powinny zostać usunięte. Realizacja planu spłaty ustalonego w postępowaniu upadłościowym wymaga aktualizacji informacji w BIG.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest skomplikowanym procesem prawnym, który może być rozwiązaniem dla osób zmagających się z nadmiernym zadłużeniem. Jednak decyzja o jej ogłoszeniu powinna być podjęta po starannym rozważeniu wszystkich dostępnych opcji oraz potencjalnych konsekwencji.

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Upadłość konsumencka to złożony proces, wymagający dogłębnej analizy i specjalistycznej wiedzy prawnej. Każdy przypadek jest unikalny i powinien być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących upadłości konsumenckiej, a także innych kwestii prawnych, zalecamy skorzystanie z usług doświadczonego prawnika. Profesjonalne doradztwo prawne, dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji oraz więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej i innych zagadnień prawnych, znajdziesz na stronie: https://kancelariafeniks.com.

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.