Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn - czy istnieje szansa?

  • Dodano: 2019-05-31 09:45

Wiek emerytalny to czas, w którym pracownik osiąga prawo do uzyskania świadczenia emerytalnego. Od 1 października 2017 obwiązuje w Polsce obniżony wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura i czy w ogóle jest możliwa?

Wiek emerytalny w Polsce

W teorii wiek emerytalny powinien być uzależniony od stanu psychicznego i fizycznego danej osoby i określać przedział wiekowy, w którym przestaje ona być efektywnym pracownikiem. Jednak w dzisiejszych czasach, w których polepsza się jakość życia społeczeństwa, a medycyna stale się rozwija, skutecznie lecząc wiele schorzeń wieku podeszłego, długość życia ludzi zdecydowanie się zwiększa. Tym samym w praktyce trudno jest zjednać wszystkich i określić wiek uniwersalny, który będzie traktować każdego indywidualnie – stąd właśnie ustalono ustawowy wiek emerytalny, który uprawnia pracownika do otrzymania odprawy emerytalnej oraz przejścia na zasłużoną emeryturę. Aktualnie w Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chociaż w większości krajów europejskich wiek emerytalny jest wyższy i równy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Niektórym grupom zawodowym przysługuje niższy wiek emerytalny. Z reguły różnica wynosi od 5 do nawet 15 lat. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dotyczy takich zawodów jak np. górnicy, rolnicy, pracownicy służb celnych i mundurowych, ratownicy górscy a nawet nauczyciele, którzy mogą starać się o tzw. świadczenie kompensacyjne, o ile okres składkowy i nieskładkowy wynosić będzie w ich przypadku przynajmniej 30 lat – w tym 20 lat pracy w zawodzie w wymiarze wynoszącym co najmniej połowę etatu, w placówce edukacyjnej. Warunkiem otrzymania świadczenia kompensacyjnego jest również rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika.

O wcześniejszą emeryturę mogą się starać dopiero te kobiety, które skończyły 55 rok życia oraz mężczyźni po ukończeniu 60 lat. Należy ponadto udokumentować okres przepracowanych 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Więcej na temat możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę znaleźć można na stronie: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/wczesniejsza-emerytura.

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn pracujących w szczególnych warunkach

Sześćdziesięcioletni mężczyźni, którzy mogą udokumentować co najmniej 25 lat okresów składkowych, w tym 15 lat pracy w warunkach szczególnych, mogą starać się o wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to pracowników morskich portów handlowych oraz przedsiębiorstw pomocniczych, przemysłu hutniczego oraz załogi statków powietrznych.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE to produkt będący częścią tzw. III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia on indywidualne oszczędzanie z myślą o przyszłej emeryturze. IKZE to skuteczny sposób na zwiększenie zabezpieczenia finansowego na lata, w których będziemy pobierać świadczenie emerytalne. Co ciekawe, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego można odliczyć od dochodu.

Jak widać, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu kilku warunków. Należy jednak pamiętać o tym, że wcześniejsza emerytura może wiązać się z niższym comiesięcznym świadczeniem, dlatego lepiej zawczasu zabezpieczyć swoją przyszłość finansową na wypadek, gdyby zdrowie nie pozwalało pracować dłużej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.