Dowód osobisty - Jak wypełnić wniosek? Katowice

Wniosek o dowód osobisty

Kto składa wniosek o dowód osobisty:

 • każdy kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
 • rodzic lub opiekun prawny albo kurator i składa wniosek w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Koszt wydania dowodu osobistego:

 • bezpłatnie

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty:

 • gdy masz ukończone 18 lat;
 • gdy zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko;
 • gdy zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię;
 • gdy twój obecny dowód osobisty zagubił się, został zniszczony lub skradziony.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. Nie trzeba wymieniać dowodu, jeśli zmienia się adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał dowód.

Co przygotować aby uzyskać dowód:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego – jak go wypełnić przeczytasz poniżej;
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu;
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz;
 • dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo;

Gdzie złożyć wniosek o dowód:

W dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Ile czeka się na dowód osobisty i jak go odebrać:

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty:

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek o dowód podzielony jest na pięć sekcji:

 • I. W pierwszej sekcji wypełniamy wszystkie nasze dane pamiętając o wszystkich polach.
 • II. W drugim punkcie podajemy niezbędne dane kontaktowe – adres korespondencyjny, nr telefonu oraz adres e-mail. Dwie ostatnie formy kontaktu nie są obowiązkowe.
 • III. Do wniosku dołączamy fotografię. Nie naklejamy jej na wniosku.
 • IV. Musimy podać powód ubiegania się o nowy dowód.
 • V. W ostatniej rubryce wpisujemy miasto, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Zobacz jak szybko złożyć wniosek o dowód osobisty w Katowicach. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji