Paszporty Katowice

Wniosek o paszport

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Sprawdź, jak go uzyskać.
Stan na 2020 rok.

Kto składa wniosek o paszport:

 • osoba, która chce dostać paszport (zawsze osobiście)
 • opiekun prawny — jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku
 • rodzice lub rodzic (jeżeli drugi rodzic wyrazi na to pisemną urzędową zgodę) w przypadku dziecka do 5 lat (dziecko nie musi być obecne)
 • rodzice lub rodzic (jeżeli drugi rodzic wyrazi na to pisemną urzędową zgodę) w przypadku dziecka w wieku 5-18 lat (dziecko musi być obecne)

Koszt wydania paszportu:

Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu. Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, na numer rachunku:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP O/O Katowice
67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

Opłaty wynoszą:

 • 140 zł - koszt bez zniżek dla osoby dorosłej
 • 70 zł - koszt z zniżkami dla uczniów powyżej 13 lat, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów
 • 30 zł - koszt bez zniżek dla dziecka do 13 lat
 • 15 zł - koszt z zniżkami (Karta Dużej Rodziny) dla dziecka
 • 0 zł - koszt z zniżkami dla osób powyżej 70 lat lub gdy paszport ma wadę techniczną
 • 3 x koszt wydania - w przypadku zgubienia lub zniszczenia paszportu opłata będzie trzykrotnie wyższa(np. dla osoby dorosłej 3x140 zł - 420 zł)

Kiedy paszport traci ważność:

 • 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat
 • 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat
 • zostanie zgłoszona utrata lub zniszczenie
 • w przypadku utraty obywatelstwa polskiego
 • w przypadku zmiany danych osobowych (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL)
 • zostanie unieważniony z innych przyczyn

Co przygotować, aby uzyskać paszport:

 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie,
 • twoje jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie — sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty,
 • ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu — weź ze sobą ważny dowód osobisty,
 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Ile czeka się na paszport i jak go odebrać:

Na paszport czeka się do 30 dni. Pracownik konsulatu poda dokładny termin odbioru paszportu podczas składania wniosku. Jeśli pilnie potrzebujemy nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny - można złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Taki paszport otrzymamy szybciej niż zwykły paszport, jednak posiada krótszy termin ważności — do 12 miesięcy. Można sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru. Masz dwie możliwości:

 • wejdź na stronę usługi "Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy" i wpisz numer sprawy — znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku
 • zadzwoń do urzędu wojewódzkiego i podaj numer sprawy — znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku

Paszport odbiera się osobiście w punkcie paszportowym — tam, gdzie złożono wniosek. Przy odbiorze trzeba sprawdzić w paszporcie, czy dane biometryczne są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Można to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który otrzymujemy od urzędnika. Otrzymując nowy paszport musi oddać stary paszport.

Gdzie złożyć wniosek o paszport:

Wniosek o wydanie nowego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. W tym samym punkcie gdzie złożyliśmy wniosek odbiera się później nowy paszport. Najbliżej Rudy Śląskiej znajdują się punkty paszportowe:

 • w Bytomiu - ul. Parkowa 2 (Urząd Miejski),
  godziny otwarcia: 7:30-17:30 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek-piątek),
  telefon: 32 281 72 24
 • w Katowicach - ul. Jagiellońska 25 (Śląski Urząd Wojewódzki),
  godziny otwarcia: 7:30-17:30 (wtorek), 7:30-15:30 (poniedziałek, środa-piątek),
  telefon: 32 207 77 77
 • w Zabrzu - ul. Wolności 286 (Urząd Miejski),
  godziny otwarcia: 7:30-17:00 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek-czwartek), 7:30-14:00 (piątek)
  telefon: 32 273 96 21
 • w Gliwicach - ul. Bojkowska 37,
  godziny otwarcia: 7:30-15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30-17:30 (wtorek), 7:30-13:30 (piątek)
  telefon: 32 273 96 21

Zobacz jak szybko złożyć wniosek o paszport w Katowicach. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji