Wiadomości z Katowic

Dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  • Dodano: 2021-02-11 08:15, aktualizacja: 2021-02-11 07:51

Rada Miasta Katowice przyjęła dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden dotyczy obszaru w rejonie ulicy Ceglanej, wprowadza możliwość zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Drugi obejmuje okolicę ulic Wiertniczej oraz Leopolda umożliwiając realizację zieleni parkowej.

Przyjęcie nowych planów pozwoli na uporządkowanie zagospodarowania tych dwóch obszarów i w jasny sposób określi, czego oczekujemy względem tych terenów. Rejon ulicy Ceglanej od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija i chcemy dać możliwość kontynuowania tego rozwoju. Z kolei obszar w okolicach Wiertniczej i Leopolda to teren, który ma oferować przestrzeń do rekreacji, wypoczynku z elementami edukacyjno-dydaktycznymi – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.   

Pierwszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej. Obejmuje obszar rozciągający się od ulicy Zgrzebnioka do autostrady A4, ograniczony od zachodu i wschody odpowiednio ul. Kościuszki i ul. Meteorologów. Plan ma przyczynić się do poprawy zagospodarowania tego obszaru przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego. Umożliwia on realizację zabudowy mieszkaniowej, a także dalszy rozwój zabudowy usługowej, w tym usług z zakresu sportu i rekreacji, wzmacniając tym samym sportowy charakter tej części miasta. Szczegółowe ustalenia planu, które zostały opracowane w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chronią obiekty zabytkowe, w tym budynek Hali Parkowej i określają zasady przeprowadzania ewentualnych prac budowlanych. W tej części Katowic zlokalizowane są też ośrodki medyczne. Przyjęty plan zachowuje te funkcje, umożliwiając jednocześnie ich rozwój w razie wystąpienia takiej potrzeby w przyszłości. Plan wyznacza obszary terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej, a także stref zielonych wymagających ochrony i ukształtowania. Wskazuje też możliwe ciągi piesze i rowerowe zapewniające połączenia z przestrzeniami publicznymi oraz istniejącymi i planowanymi usługami sportowo-rekreacyjnymi.

Drugi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach. Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Wiertniczą oraz wynikającym z planu obowiązującego przedłużeniem ulicy Podhalańskiej. Przyjęty plan umożliwi realizację zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz edukacyjno-dydaktycznym. Dzięki temu w Katowicach zwiększy się obszar zieleni urządzonej, o dobrej dostępności, przeznaczonej w szczególności mieszkańcom Katowic. Ponadto, plan przyczyni się do ochrony zbiornika wodnego, umożliwiając jednocześnie jego wykorzystanie w przyszłości, jako zbiornika retencyjnego. Planowane zagospodarowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa tego obszaru oraz terenów sąsiednich.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.