Ważne adresy i telefony Katowice

Telefony alarmowe  
Pogotowie ratunkowe 999
32 609 31 40
Straż pożarna 998
32 251 00 81
Policja

997
32 200 25 55

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 251 54 11
Pogotowie ciepłownicze 993
32 258 38 76
Pogotowie energetyczne 991
32 303 09 91
Pogotowie wod.-kan. 994
32 256 48 09
Straż Miejska 986
32 494 02 00

 

Instytucje  
UM - Urząd Miasta 32 259 39 09
US - Urządy Skarbowe 32 359 72 00
32 358 16 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 259 72 14
PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 258 84 50

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 251 00 87

Sądy i Prokuratury 32 607 06 60
32 251 02 41
Kuratiorium oświaty 32 606 30 35
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 351 15 01