Prezydent miasta Katowice

Prezydentem Katowic jest Marcin Krupa. Piastuje ten urząd od 2014 roku, kiedy to wygrał w II turze wybory samorządowe.

Prezydent  Miasta Marcin Krupa

Marcin Krupa

Pokój: 216 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 33 61

Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowi Krupie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Dyrektor Biura,
 • Wydział Audytu i Kontroli, 
 • Wydział Prawny,
 • Biuro Zgodności i Bezpieczeństwa (Inspektor Ochrony Danych), 
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju,
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Wyślij email: prezydent@katowice.eu

 

Bogumił Sobula

Bogumił Sobula

Wiceprezydent

Pokój: 512 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 35

Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, zwanemu Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłowi Sobuli podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Transportu,
 • Wydział Budynków i Dróg:
  • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
  • Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
 • Wydział Monitorowania Inwestycji,
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego:
  • Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia",
  • Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
 • Wydział Obsługi Inwestorów
 • Wydział Rozwoju Miasta

Wyślij email: bogumil.sobula@katowice.eu

Waldemar Bojarun

Waldemar Bojarun

Wiceprezydent

Pokój: 403 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 34

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki,
 • Wydział Edukacji i Sportu:
  • przedszkola,
  • szkoły,
  • placówki oświatowe,
  • Centrum Usług Wspólnych,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • Wydział Kultury:
  • Muzeum Historii Katowic,
  • Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
  • Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”,
  • Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”,
  • Miejski Dom Kultury „Ligota”,
  • Miejski Dom Kultury „Południe”,
  • Miejska Biblioteka Publiczna ,
  • Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
  • Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,
  • Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek;
 • Biuro Konserwatora Zabytków,
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych.

Wyślij email: waldemar.bojarun@katowice.eu

Jerzy Woźniak

Jerzy Woźniak

Wiceprezydent

Pokój: 414 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 30

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Jerzemu Woźniakowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Polityki Społecznej:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Dom Pomocy Społecznej „Przystań”,
  • Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”,
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 1,
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 2,
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 3,
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 4,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12,
  • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
  • Żłobek Miejski,
  • Powiatowy Urząd Pracy;
 • Wydział Uprawnień Komunikacyjnych,
 • Wydział Administracyjny,
 • Wydział Informatyki,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.

Wyślij email: jerzy.wozniak@katowice.eu

Jarosław Makowski

Jarosław Makowski

Wiceprezydent

Pokój: 414 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 33

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Mariuszowi Skibie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Kształtowania Środowiska:
  • Katowickie Cmentarze Komunalne,
  • Zakład Zieleni Miejskiej;
 • Wydział Spraw Obywatelskich:
  • Zakład Targowisk Miejskich;
 • Wydział Funduszy Europejskich,
 • Wydział Klimatu i Energii,
 • Biuro Geologii i Górnictwa.

Wyślij email: jaroslaw.makowski@katowice.eu