Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Prezydent miasta Katowice

Prezydent  Miasta  Marcin Krupa

Pokój: 216 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 33 61

Napisz do Prezydenta: prezydent@katowice.eu

Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowi Krupie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Doradca Prezydenta ds. Polityki Inwestycyjnej,
 • Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta,
 • Doradca Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Medialnej,
 • Wydział Audytu i Kontroli,
 • Wydział Prawny,
 • Wydział Obsługi Inwestorów,
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Zespół Asystentów Prezydenta Miasta.

Bogumił Sobula

Bogumił Sobula

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

Pokój: 512 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 35
bogumil.sobula@katowice.eu

Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, zwanemu Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłowi Sobuli podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Wydział Transportu,
 • Wydział Budynków i Dróg:
  • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
  • Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych:
  • Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia',
  • Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu;
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek' - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic.

Waldemar Bojarun

Waldemar Bojarun

Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój: 403 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 34
waldemar.bojarun@katowice.eu

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Planowania Przestrzennego,
 • Wydział Budownictwa,
 • Wydział Geodezji,
 • Wydział Sportu i Turystyki:
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Biuro Konserwatora Zabytków,
 • Convention Bureau Katowice,
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych.

Marzena Szuba

Marzena Szuba

Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój: 414 (Młyńska 4)
Telefon: 32 259 32 30
marzena.szuba@katowice.eu

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Marzenie Szubie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Edukacji:
  • przedszkola,
  • szkoły,
  • placówki oświatowe;
  • Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych;
 • Wydział Kultury:
  • Muzeum Historii Katowic,
  • Miejskie Domy Kultury,
  • Miejska Biblioteka Publiczna ,
  • Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
  • Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia',
  • Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum',
  • Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek,
  • Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia',
  • Instytucja Kultury „Katowice - Miasto Ogrodów';
 • Wydział Polityki Społecznej:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Domy Dziecka',
  • Żłobek Miejski,
  • Powiatowy Urząd Pracy;
 • Wydział Funduszy Europejskich,
 • Wydział Rozwoju Miasta.

Mariusz Skiba

Mariusz Skiba

Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój: 414 (Młyńska 4)
Telefon: 32 253 84 83
mariusz.skiba@katowice.eu

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Mariuszowi Skibie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

 • Wydział Kształtowania Środowiska:
  • Zakład Utylizacji Odpadów,
  • Katowickie Cmentarze Komunalne,
  • Zakład Zieleni Miejskiej;
 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Administracyjny,
 • Wydział Spraw Obywatelskich:
  • Zakład Targowisk Miejskich;
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Geologii i Górnictwa,
 • Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.