Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Kampania "Naucz mnie, kiedy mówić nie" na Festiwalu Edukacji

  • Dodano: 2019-04-11 10:00

Katowiccy policjanci zostali zaproszeni do wystąpienia podczas Festiwalu Edukacji Nowe Inspiracje w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Była to świetna okazja aby zaprezentować nauczycielom województwa śląskiego realizację Kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” w Katowicach.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach od wielu lat organizuje Festiwal Edukacyjny Nowe Inspiracje zapraszając do udziału nauczycieli z województwa śląskiego. Jej celem jest przybliżenie nowatorskich metod pracy z uczniem, inspirowanie do twórczych działań i osobistego rozwoju. Podczas Festiwalu odbywają się spotkania autorskie, wystawy, pokazy i warsztaty.

W jednej z sal można było spotkać się z sierż. szt. Agnieszką Krzysztofik z katowickiej komendy oraz posłuchać na temat Kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” realizowanej na terenie miasta Katowice. Na początku spotkania policjantka zaprezentowała grupie zainteresowanych nauczycieli film nagrany podczas policyjnego eksperymentu przeprowadzonego na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na pokazaniu pozytywnych, jak i niepokojących zachowań dzieci gdy „nieznajomy” w tym przypadku nieumundurowany policjant, zapraszał dzieci by oddaliły się z nim z placu zabaw, by pobawić się zabawką - dronem, co niektóre dzieci rozbiły nie informując rodzica siedzącego na pobliskiej ławce. Mundurowa przedstawiła wnioski z eksperymentu, cele oraz założenia kampanii, omówiła skalę występowania przestępstw na tle seksualny wobec dzieci oraz jakie konsekwencje karne przewiduje polskie prawo wobec sprawców takich przestępstw. Poinformowano też o prawnym obowiązku zawiadamiania organów ścigania, przez nauczycieli i dyrekcję szkół, w przypadku ujawnienia przestępstw wobec małoletnich. Policjantka zaprosiła nauczycieli do realizacji kampanii podkreślając, że dziecko które nauczymy asertywnego odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przyjęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się przed byciem ofiarą przestępstwa.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.