Wiadomości z Katowic

Katowice wdrażają Pakiet Oszczędnościowy 1.0

  • Dodano: 2020-05-26 07:45, aktualizacja: 2020-05-26 08:02

Pakiet Oszczędnościowy 1.0 przyniesie Katowicom w tym roku 12,6 mln zł oszczędności.

  • 46 mln zł mniej za kwiecień wpłynęło do kasy Miasta Katowice w porównaniu z 2019 rokiem z tytułu udziału w dochodach z PIT i CIT.
  • W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zwolnione środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemię i jej skutkami społecznymi i ekonomicznymi – zapowiada prezydent Marcin Krupa.
  • Pakiet Oszczędnościowy 1.0 przyniesie Katowicom w tym roku 12,6 mln zł oszczędności na wydatkach bieżących.
  • Oszczędności w kolejnych latach, także zdefiniowane w ramach Pakietu 1.0, to m.in. 11,6 mln zł w zakresie budżetu obywatelskiego oraz dalsze oszczędności związane z rezygnacją z inwestycji lub ich przesunięciem w czasie.

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA KATOWIC

Epidemia koronawirusa wpływa negatywnie na budżety wszystkich miast w Polsce, w tym Katowic. Z jednej strony notowany jest znaczący spadek dochodów.

Za kwiecień 2020 roku zanotowaliśmy aż 42% spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to, że do kasy miasta w kwietniu wpłynęło 26 mln zł mniej. Z kolei nasze dochody z udziału w podatku CIT spadły aż o 80%, co oznacza uszczuplenie miejskiej kasy o kolejne 20 mln zł. Przyszłe miesiące pomimo sukcesywnego odmrażania gospodarki nie pozwolą na odrobienie wszystkich strat w tym zakresie. Wręcz przeciwnie - eksperci prognozują, że negatywne skutki będą znacząco zauważalne w nadchodzących miesiącach, nawet latach - mówi Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice i dodaje, że miasto zrezygnowało ze znaczącej części swoich dochodów lokalnych poprzez wprowadzone zwolnienia najemców – przedsiębiorców z czynszów w lokalach komunalnych oraz podjęte uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości. To w konsekwencji również ubytek dochodów na poziome kilkudziesięciu milionów złotych.

Z drugiej strony miasta ponoszą znaczące koszty na walkę z samą epidemią, jak i jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami.

W kwietniu i maju wdrożyliśmy trzy kompleksowe programy osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów NGO oraz ludzi świata kultury. Wartość wyłącznie Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy szacowana jest na 25 mln zł. Do tego dochodzi walka z koronawirusem, która praktycznie cały czas generuje dodatkowe koszty. Na zdrowiu mieszkańców oczywiście nie będziemy oszczędzać. Blisko milion złotych to koszt zakupu maszyny testującej próbki pod kątem koronawirusa. Uruchomiliśmy trzy wymazobusy, które pobierają próbki od mieszkańców, kupujemy maseczki i stroje ochronne dla placówek służby zdrowia czy tez tablety i laptopy dla potrzebujących uczniów do zdalnej nauki – mówi  prezydent Marcin Krupa.

Miasto Katowice, ze względu na dobrze prowadzoną gospodarkę finansową, posiada płynność finansową i na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania bez konieczności brania dodatkowych kredytów.

Nasza dotychczasowa stabilna sytuacja finansowa pozwoliła nam bardzo szybko odpowiedzieć na pandemię koronawirusa. Wprowadzone przez prezydenta Marcina Krupę trzy pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, NGO i artystów zawierają rozwiązania o wiele dalej idące niż w większości dużych miast w Polsce. To jednak niesie ze sobą określone koszty. Dlatego, aby sytuacja finansowa miasta pozostała stabilna w kolejnych miesiącach i pozwoliła na realizację obligatoryjnych zadań Miasta, a ponadto dalej skutecznie walczyć z koronawirusem, musimy już dziś wdrożyć oszczędności w wielu sferach życia miasta – podkreśla Danuta Lange.

Pakiet Oszczędnościowy 1.0 oznacza rezygnację z niektórych działań, które Miasto planowało realizować lub ich odsunięcie w czasie.

W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zwolnione środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemię – w szczególności na najbardziej kosztowny Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, którego celem jest tak ważne dla przyszłości miasta ratowanie miejsc pracy oraz firm. Mieszkańcy Katowic wiele razy udowadniali swoją solidarność. Wierzę, że tym razem katowiczanie ponownie pokażą zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji – bo dziś musimy skoncentrować się na pomocy tym osobom, które najmocniej odczuły epidemię. Musimy wszyscy zacisnąć pasa, żeby móc skuteczniej walczyć z efektami koronawirusa, by jak najszybciej powrócić do normalnego funkcjonowania i rozwoju miasta – podkreśla prezydent  Marcin Krupa.

Podczas majowej sesji Rady Miasta radni będą przegłosowywać poprawki budżetowe, które pozwolą zwolnić łącznie ponad 12,6 mln zł z wydatków bieżących. 1,99 mln zł to oszczędności związane z wynagradzaniem pracowników w Urzędzie Miasta. W Katowicach nie były konieczne cięcia płac, jednak wstrzymano wypłacanie nagród i nabory na istniejące wakaty. Z kolei 1,8 mln zł to oszczędności związane z rezygnacją z organizacji Kongresu Miast Edukacyjnych, który miał się odbyć w tym roku w Katowicach. Blisko 1,46 mln zł to oszczędności w zakresie promocji miasta i turystyki biznesowej, a ponad 600 tys. zł to oszczędności związane z dotacjami na sport i wydarzeniami sportowymi, które nie odbyły się lub nie odbędą ze względu na pandemię.

Nasze działania związane z szukaniem oszczędności nie mogą koncentrować się wyłącznie na roku bieżącym. Biorąc pod uwagę długookresowe skutki obecnego kryzysu musimy myśleć o racjonalnym, a nade wszystko realnym podejściu do planowania budżetów kilku najbliższych lat. Dlatego, poza oszczędnościami w wydatkach bieżących, dokonujemy także oszczędności w pozycji wydatków inwestycyjnych na kolejne lata, poprzez ich przesuwanie w czasie lub rezygnację – dodaje Danuta Lange.

Przykładowo na kolejne lata mają zostać przesunięte: budowa pomnika ku czci Ofiar Tragedii Górnośląskiej (zwolnienie w 2020 r. kwoty 6 mln zł) czy też przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rej. Ul. Kaskady i Grota Roweckiego (zwolnienie w 2020 r. kwoty 2,92 mln zł oraz 2,77 mln zł w 2021 r.). Zmianie ulegają także plany dotyczące utworzenia kolejnej siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) – finalnie nie zostanie ona umiejscowiona w kamienicy przy ul. Młyńskiej, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami dot. modernizacji budynku i adaptacji pomieszczeń do obowiązujących przepisów (zwolnienie 450 tys. zł w latach 2020-2021 dot. m.in. wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej). Dla nowej siedziby COP zostanie określona inna lokalizacja, która pozwoli ograniczyć koszty.

W ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zmieniona została także pula budżetu obywatelskiego, która od przyszłego roku wyniesie łącznie 20 mln zł, powracając tym samym do kwoty z 2018 roku. W ramach 20 milionowej puli – 3 mln zł będzie przeznaczone na debiutujący w tym roku zielony budżet obywatelski, a 17 mln zł na „zwykły" budżet obywatelski. Oznacza to wprowadzenie łącznych oszczędności w przyszłorocznym budżecie na poziomie 11,6 mln zł.

Oczywiście zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2019 roku do wdrożenia w tym roku, w zdecydowanej większości przypadków realizowane są zgodnie z planem. Oczywiście część zadań miękkich, typu koncerty i pikniki dzielnicowe, ze względu na pandemię, przełożymy na inny termin w porozumieniu z wnioskodawcami. Warto dodać, że nawet po dokonaniu tej korekty finansowej budżet obywatelski w Katowicach pozostanie jednym z największych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco przekraczając wymagany ustawą obligatoryjny próg 0,5% budżetu miasta – podkreśla Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Ze względu na pandemię w tym roku nie uda się także zrealizować większości zadań w ramach tzw. Inicjatywy Obywatelskiej z łączną pulą 1 mln zł. Mają one w większości charakter miękki. Dlatego wnioskodawcom zostanie zaproponowane przesunięcie ich realizacji na 2021 rok.

Pandemia i jej konsekwencje dla całej gospodarki wymagają stałej analizy i monitorowania. Dotyczy to również sytuacji finansowej miasta Katowice. Wdrażanie Pakietu Oszczędnościowego 1.0. to pierwszy i niezbędny krok w walce z koronawirusem i jego skutkami. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie dalszych oszczędności w kolejnych miesiącach będzie nieuniknione – podsumowuje Danuta Lange.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również