Wiadomości z Katowic

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

 • Dodano: 2021-07-01 08:15, aktualizacja: 2021-07-01 08:40

Prezydent Miasta Katowice na bieżąco podejmuje optymalne w ramach aktualnych uwarunkowań prawnych oraz swoich możliwości działania pomocowe dla katowickich przedsiębiorców. Działania są aktualizowane na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z tym prezydent podjął decyzję o przedłużeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy.

Pierwsze dwa filary KPP adresowane będą do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów za okres, w którym na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń pozwalają na wprowadzenie zwolnień z czynszu najmu w ramach pierwszego filaru przedsiębiorców reprezentujących branże, za okres:

 • od 19 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r., działalność: siłownie, kluby i centrum fitness, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)                                     
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r., działalność: dyskoteki, kluby nocne, miejsce do tańczenia w pomieszczeniach)
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r., działalność: usługi hotelarskie.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r., działalność: gastronomia.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 20 maja 2021 r., działalność: twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki ujęta w PKD 90.0, związana z projekcją filmów, kina, kluby filmowe.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r., działalność: wystawiennicza, muzea, galerie sztuki, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, usługi tatuażu i percingu.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r., działalność: świadcząca usługi kserograficzne na terenie szkół i placówek oświatowych.

                W ramach drugiego filaru w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. osobom dzierżawiącym od miasta Katowice nieruchomości gruntowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustalono w przypadku wstrzymania działalności w związku z całkowitym zakazem jej prowadzenia lub zawieszenia działalności z przyczyn ekonomicznych - zwolnienie z czynszu dzierżawnego, z kolei w przypadku utrzymania działalności bonifikatę w wysokości 50% czynszu dzierżawnego.

Wnioski będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca 2021 r.

Trzeci filar dotyczy m.in. możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ponadto przedłużony został do dnia 30 listopada 2021 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedłużenie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na handlu lub wynajmie powierzchni handlowych w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m². W celu skorzystania z ulgi należy dokonać zgłoszenia na wzorze (do 30.11.2021 r.), przedłożyć formularz w zakresie pomocy publicznej oraz spełnić warunki wynikające z UCHWAŁY NR XXX/654/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
od nieruchomości

Czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń pozwalają na wprowadzenie bonifikaty w ramach czwartego  filaru przedsiębiorców reprezentujących branże, za okres:

 • od 19 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r., działalność: siłownie, kluby i centrum fitness, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)                                     
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r., działalność: dyskoteki, kluby nocne, miejsce do tańczenia w pomieszczeniach)
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r., działalność: usługi hotelarskie.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r., działalność: gastronomia.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 20 maja 2021 r., działalność: twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki ujęta w PKD 90.0, związana z projekcją filmów, kina, kluby filmowe.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r., działalność: wystawiennicza, muzea, galerie sztuki, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, usługi tatuażu i percingu.
 • od 19 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r., działalność: świadcząca usługi kserograficzne na terenie szkół i placówek oświatowych.

Wnioski będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca 2021 r.

Wypełniony wnioski można złożyć:

 • w formie elektronicznej i skan wniosku należy przesłać na adres: rawa.ink@katowice.eu,
 • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink"
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

  UWAGA: W przypadku ubiegania się o zwolnienie w ramach trzeciego filaru nie ma możliwości przesłania wniosków w formie elektronicznej, natomiast przesłać można także za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy w dalszym ciągu koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, pracownicy obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów: (32)259 32 77, (32) 705 47 47, (32) 705 47 11, (32) 705 47 46, (32) 705 47 43, (32) 259 31 53,
oraz drogą mailową: rawa.ink@katowice.eu. Więcej informacji oraz wnioski znajdują się na stronie: https://rawaink.katowice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy-2-0/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.