Wiadomości z Katowic

Komunikat dotyczący potencjalnej inwestycji mieszkaniowej w Burowcu

  • Dodano: 2022-07-18 07:30, aktualizacja: 2022-07-18 07:36

Celem nadrzędnym miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale i wysokiej jakości życia swoim mieszkańcom. Interesuje nas rozwój miasta, ale dobro mieszkańców i interes społeczny jest równie ważny.

W sprawie potencjalnej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mroźnej (Burowiec) do urzędu wpłynęły zapytania mieszkańców, dlatego prezydent Marcin Krupa zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta, by zorganizować wspólne spotkanie radnych, przedstawicieli miasta, mieszkańców oraz inwestora, by ten przedstawił wstępne założenia dla swoich działań.

Wspólne spotkanie, by poznać założenia

Jednocześnie należy zaznaczyć, że decyzję w sprawie możliwości lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mroźnej (Burowiec) podejmie Rada Miasta Katowice, gdyż zgodnie z art. 7 ust 4 specustawy mieszkaniowej rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu ww. lokalizacji lub odmowie jej ustalenia. Rada Miasta może odmówić zgody na realizacje inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej, nawet gdy wniosek jest prawidłowy pod względem formalnym oraz spełnione zostały pozostałe wymagane tą ustawa warunki.

Do Urzędu Miasta wpłynął 13 maja wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz lokalami usługowymi przy ul. Mroźnej w ramach tzw. „lex deweloper”(wniosek był uzupełniany przez inwestora 26 maja i 6 czerwca). Obecnie Wydział Kształtowania Środowiskowego jest w trakcie procedowania. Przypominam, że odmowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić wyłącznie na podstawie przesłanek wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zlokalizowane są w obszarze, dla którego w przeważającej większości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w Katowicach, przyjęty przez Radę Miasta w 2010 roku. Niewielki, zachodni pas terenu pozostaje poza granicami obowiązujących planów miejscowych. Zgodnie z ustaleniami planu przeważająca część nieruchomości położona jest w granicach terenu przeznaczonego na cele komunikacji kolejowej (symbol planu 2KK). Część terenu położona jest także w  granicach terenów dróg, a niewielki fragment zlokalizowany jest w granicy terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 3 przyjętej w 2018 roku przez Sejm specustawy mieszkaniowej, inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą można zrealizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie realizacji inwestycji na podstawie specustawy istotne będzie rozpoznanie sprawy także przez pryzmat obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja lub rozpoznanie zasadności zastosowania wyjątków wskazanych w przepisach specustawy.

Dopiero po przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, odpowiadając na konkretny wniosek, opracowany zgodnie z wymogami ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, można będzie stwierdzić czy planowana inwestycja mieszkaniowa, jest możliwa. Decyzja jednak, jak wspomniałam na początku, będzie należała do Rady Miasta Katowice.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.