Wiadomości z Katowic

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami dzielnic

  • Dodano: 2019-10-24 10:30

W Katowicach odbyła się kolejna już debata społeczna. Spotkanie odbyło się w fili „Dąb” Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach.

Tym razem policjanci z Komisariatu Policji II w Katowicach spotkali się z mieszkańcami dzielnic Dąb i Wełnowiec - Józefowiec. W spotkaniu wzięła udział zastępca komendanta katowickiej „dwójki” nadkom. Joanna Gawińska.

Policjanci z Komisariatu Policji II w Katowicach przy współpracy z Miejskim Domem Kultury „Koszutka” filia „Dąb” przeprowadzili debatę z mieszkańcami dzielnic Dąb i Wełnowiec - Józefowiec pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”.

Spotkanie z mieszkańcami miało na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji i zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, oraz jego okolicy. Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń.

W spotkaniu wzięli udział z-ca Komendanta katowickiej „dwójki” nadkom. Joanna Gawińska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Katowicach asp.szt. Tomasz Kmita, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Michał Niedopytalski oraz dzielnicowi: asp.szt. Piotr Marcinowski i mł.asp. Andrzej Marcinkiewicz.
Dzielnicowi przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. Kolejno przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy – wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym tj. w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców.
Ponadto podczas debaty wystąpiła mł.asp. Agnieszka Krzysztofik z Zespołu Profilaktyki Społecznej z katowickiej komendy. Policjantka przedstawiła zebranym programy profilaktyczne realizowane dla mieszkańców przez Komende Miejksą Policji w Katowicach.

Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy, jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania mieszkańców udzielił również Naczelnik Wydziału Prewencji z katowickiej „dwójki” asp.szt. Tomasz Kmita.

Opisane działania oraz realizacja programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” z pewnością przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jak również pozytywnie kreują wizerunek Policji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.