Wiadomości z Katowic

Prawie 70 mln euro na transport publiczny

  • Dodano: 2009-11-17 08:45, aktualizacja: 2009-11-17 08:44

W Śląskiem przybędzie 4,6 km linii tramwajowych, 132 nowe autobusy oraz siedem tramwajów. To wynik podjętej przez zarząd województwa uchwały.

Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania w ramach działania 7.2. Transport publiczny (priorytet VII Transport) Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dofinansowanie otrzyma dziewięć projektów na łączną kwotę 284 502 570,58 zł. Dzięki funduszom zostanie wybudowanych 4,6 km linii tramwajowych, zostaną zakupione 132 autobusy oraz siedem tramwajów.

Pieniądze przeznaczone zostaną także na zainstalowanie na przystankach 167 tablic informujących pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów.

Konkurs dotyczący Działania 7.2. Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ogłoszony został 26 czerwca 2009. W ramach naboru dostępna była największa pula środków możliwych do rozdysponowania w ramach jednego konkursu, która wynosiła 69 750 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

O wsparcie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty realizujące zadania z zakresu transportu publicznego oraz jednostki sektora publicznego transportu zbiorowego.

Konkurs przewidywał wparcie m.in. dla budowy, przebudowy i remontów linii tramwajowych, trolejbusowych lub kolejowych, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (terminali przesiadkowych, węzłów komunikacyjnych) oraz dla zakupu i modernizacji taboru oraz wdrażania zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (takich jak bilety elektroniczne, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring wizyjny).

Do końca sierpnia br. zgłoszono 21 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 398 948 206.54 zł. Jeden wiosek nie spełniał wymogów formalnych, a trzy zostały negatywnie ocenione pod względem merytorycznym. Z 17 wniosków pozytywnie ocenionych przez Komisję Ocen Projektów wybrano do dofinansowania dziewieć najlepszych projektów na łączną kwotę 284 502 670,58 zł (5 % kwoty do rozdysponowania  - 12 388 304,42 zł zostaje na ewentualne protesty - pieniądze te potem przeznaczone mogą być na projekty z listy rezerwowej).

Zgodnie z zasadami konkursu rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty jego zakończenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.