Wiadomości z Katowic

Świat otwarty dla niewidomych

  • Dodano: 2019-10-03 09:15

​Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Katowicach, zaprasza pracowników instytucji publicznych, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariackich, a także osoby niewidome, niedowidzące i ich rodziny oraz opiekunów z terenu województwa śląskiego, do udziału w projekcie pod nazwą: „ŚWIAT OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH. WARSZTATY Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI I INFORMACJI DLA NIEWIDOMYCH ORAZ ICH OTOCZENIA”. Celem projektu jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących.

W ramach projektu zrealizujemy:

- trzy jednodniowe bezpłatne szkolenia integracyjne z zakresu dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz obsługi osób niepełnosprawnych, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu tyflograficznego i tyfloinformatycznego,

- specjalny kalendarz tyflograficzny w druku transparentnym, który otrzymają uczestnicy szkolenia,

- dwie wycieczki dla beneficjentów projektu, pozwalające na skonfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością.

Więcej informacji o projekcie oraz przyjmowanie zgłoszeń:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

pl. Grunwaldzki 8-10 pok 118

tel. kom: 881 945 747

tel.: 32 786 95 06

mail : katowice@szansadlaniewidomych.org

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenia odbędą się na przełomie października i listopada br. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy realizacji zajęć ustalane będą wspólnie ze zgłoszonymi uczestnikami.


Projekt ,,Świat otwarty dla niewidomych. Warsztaty z zakresu dostępności przestrzeni i informacji dla niewidomych oraz ich otoczenia” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz budżetu Miasta Katowice.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.