Wiadomości z Katowic

Bezpieczeństwo pracy przy liniach transportowych i przenośnikach

  • Dodano: 2019-08-29 09:15

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 19 marca 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zgodne z wytycznymi wskazanymi w dokumencie wykonywanie prac na magazynie. Prawidłowa organizacja linii transportowych i przenośników ma za zadanie nie tylko ułatwiać pracę, ale również zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek zagrożenia wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 19 marca 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zgodne z wytycznymi wskazanymi w dokumencie wykonywanie prac na magazynie. Prawidłowa organizacja linii transportowych i przenośników ma za zadanie nie tylko ułatwiać pracę, ale również zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek zagrożenia wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Działania w zakresie bezpieczeństwa, jakie może podjąć pracodawca, to:

  • Likwidowanie zagrożeń u źródła ich powstawania,
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami,
  • Odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn, narzędzi, urządzeń technicznych oraz metod produkcji, które uczynią wykonywane zadania maksymalnie bezpiecznymi i wygodnymi,
  • Stosowanie nowych rozwiązań technicznych, których celem jest zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych przy liniach transportowych i przenośnikach,
  • Szkolenie pracowników w zakresie BHP.

Prace przy liniach transportowych i przenośnikach

Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko odpowiednie przystosowanie miejsc, w których odbywał się będzie transport wewnątrzzakładowy, ale również organizacja logistyczna. Drogi wewnątrz magazynu objęte są przepisami prawa o ruchu drogowym, muszą więc zostać oznakowane zgodnie z zasadami Kodeksu drogowego. Pracodawca musi zaplanować linie transportowe w sposób, który będzie zgodny z przepisami i jednocześnie wpłynie na komfort pracy pracowników. W opracowaniu ująć należy:

  • maksymalne prędkości, z jakimi mogą się poruszać pojazdy wewnątrz zakładu,
  • miejsce postoju pojazdów,
  • rodzaj przewożonych materiałów i ładunków oraz sposób ich zabezpieczenia.

Artykuł stworzony pod przewodnictwem maszyny-stolarskie.com.pl

Transport materiałów przy pomocy przenośników taśmowych jest popularny i ekonomiczny. Wymaga jednak spełnienia szeregu regulacji prawnych, które określają dobór odpowiedniej taśmy, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, właściwą eksploatację oraz zabezpieczenia i nadzór nad poprawnością wykonywanych zadań. W tym celu korzysta się z czujników kontroli, monitorów prędkości, linkowych i mechanicznych wyłączników, które stanowią zabezpieczenie w przypadku awarii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.