Wiadomości z Katowic

Czy rada rodziców może udzielić pełnomocnictwa

  • Dodano: 2020-08-29 07:30, aktualizacja: 2020-08-29 07:35

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami wylecieli na wycieczkę do Barcelony. Niestety, powrót z wycieczki wiązał się z problemami, ponieważ linia lotnicza jednostronnie zmieniła warunki rezerwacji biletów przez co w dniu wylotu powrotnego na lotnisku cała grupa dowiedziała się, że nie może wylecieć. W trybie awaryjnym rada rodziców szkoły sfinansowała ze swoich środków bilety w innej linii lotniczej i uczniowie mogli polecieć do Wiednia, skąd zabrały ich opłacone przez busy. Rada rodziców wystąpiła na drogę sądową z roszczeniem finansowym wobec linii lotniczej. Czy pełnomocnictwo do reprezentowania rady rodziców przed sądem dla kancelarii adwokackiej powinien podpisać dyrektor szkoły, czy przewodniczący rady rodziców?

Odpowiedź

Rada rodziców jest jednym z organów szkoły, reprezentowanej przez dyrektora. Pełnomocnictwo powinien podpisać dyrektor. 

Uzasadnienie

Rada rodziców jest tzw. społecznym organem szkoły, a zatem jest podmiotem wewnętrznym jednostki oświatowej. Każda szkoła jest z kolei reprezentowana na zewnątrz przez jej dyrektora, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. Stosownie do tej regulacji to dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Pełnomocnictwo powinien zatem podpisać dyrektor, jako jedynie uprawniony do reprezentowania wszelkich organów szkoły na zewnątrz. Na poparcie tej tezy można tu zresztą przytoczyć postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2012 r. (I OZ 421/12), w którym sąd ten stwierdził, że rada rodziców nie posiada zdolności sądowej. Podobnie WSA w Warszawie w postanowieniu z 8 czerwca 2016 r. (II SA/Wa 754/16) stwierdził, że „zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem rada rodziców nie ma zdolności sądowej, tzn. nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy szczególne nie przyznają radzie rodziców osobowości prawnej, nie podlega ona również wpisowi do określonego rejestru, nie podlega także kontroli lub nadzorowi władzy publicznej. Brak jest również przepisów, określających zakres praw i obowiązków rady rodziców, a stanowiących o jej organizacyjnej odrębności i samodzielności. Rada rodziców nie ma zdolności sądowej”.

W efekcie zauważyć należy, że to dyrektor powinien wystawić pełnomocnictwo. 

Zapamiętaj!

Rada rodziców nie ma zdolności sądowej.

Zobacz też:

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

Michał Łyszczarz
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.