Wiadomości z Katowic

Jakie są konsekwencje przestępstw VAT-owskich w polskim prawie?

  • Dodano: 2024-02-22 08:30, aktualizacja: 2024-02-23 10:32

W najnowszym artykule z naszej serii poświęconej prawu koncentrujemy się na problematyce przestępstw związanych z podatkiem VAT - kwestii ważnej zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli. W artykule wyjaśniamy, na czym polegają mechanizmy fałszowania faktur VAT oraz jakie są prawne konsekwencje takich działań.

Przestępstwa związane z podatkiem VAT stanowią złożony problem w polskim prawie gospodarczym, charakteryzując się siecią powiązań pomiędzy wieloma podmiotami. Centralnym elementem tych działań jest wykorzystywanie fikcyjnych faktur VAT, służących do nielegalnego wyłudzenia podatku VAT. W tych procederach wyróżniamy osoby kierujące działaniami (tzw. osoby sprawcze) oraz tzw. słupy – osoby zakładające firmy i wystawiające fikcyjne faktury. Nierzadko, uczciwi przedsiębiorcy, zwabieni perspektywą „łatwego zarobku”, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji udziału w takich działaniach.

Należy podkreślić, że zarówno kierujący procederem, jak i uczestnicy, często nieświadomie, ponoszą odpowiedzialność karną. Oszustwa na dużą skalę często przybierają formę tzw. karuzeli podatkowej, gdzie legalnie działające firmy są wykorzystywane do uwiarygodnienia nielegalnej działalności. W przypadku wykrycia oszustwa, osoby wciągnięte w proceder często stają przed ogromnym długiem wobec Skarbu Państwa oraz koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej za wyłudzenie podatków.

Zmiany w Kodeksie Karnym

W odpowiedzi na rosnący problem fałszywych faktur wprowadzono nowelizację Kodeksu karnego. Nowe przepisy wprowadzają kategorie przestępstw takich jak podrabianie lub fałszowanie faktur VAT. Szczególną uwagę zwraca się na tzw. zbrodnię fakturową, czyli przestępstwo, w którym wartość sfałszowanych faktur przekracza 10 mln zł. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat, niezależnie od faktycznej wartości towarów czy usług wymienionych na fakturach. Zaostrzone zostały również kary za mniejsze przestępstwa w tym zakresie, z możliwością orzeczenia kar pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w przypadkach mniejszej wagi – grzywny lub kary ograniczenia wolności.

W odniesieniu do niektórych przestępstw związanych z fałszowaniem faktur VAT, znowelizowany Kodeks karny przewiduje minimalną karę pozbawienia wolności wynoszącą 3 lata. Taki wymiar kary dotyczy sytuacji, gdy wartość fałszowanych faktur przekracza pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub gdy sprawca uczynił z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Mimo zaostrzenia sankcji prawo przewiduje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary. Taka możliwość istnieje dla sprawcy, który współpracuje z organami ścigania, ujawniając kluczowe okoliczności przestępstwa lub wskazując innych sprawców. Podobnie, złagodzenie kary może dotyczyć osób, które zawiadomiły organy ścigania o przestępstwie i zwróciły korzyść majątkową uzyskaną z przestępstwa.

Znaczenie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy powinni być szczególnie świadomi ryzyk związanych z nieświadomym uczestnictwem w procederach VAT-owskich. Warto podkreślić, że odpowiednia wiedza i ostrożność mogą uchronić przed konsekwencjami karnymi. W razie wątpliwości zaleca się konsultację z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w prowadzeniu odpowiedniej obrony i w niektórych przypadkach, może przyczynić się do złagodzenia kary lub uniewinnienia.

Zbrodnia fakturowa, mimo swojej złożoności, daje szansę na analizę problemu z wielu perspektyw, często korzystniejszych niż te prezentowane przez organy ścigania. Podejrzany lub oskarżony musi być świadomy swoich praw i możliwości obrony. Właściwie poprowadzona obrona prawna może zmniejszyć wymiar sankcji, a nawet doprowadzić do uniewinnienia.

Rola prawników w obronie

W kontekście tych złożonych przestępstw rola doświadczonych prawników staje się kluczowa. Specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego i karnego mogą skutecznie analizować przypadki, doradzać najlepsze ścieżki obrony oraz pomagać w zrozumieniu skomplikowanego języka prawnego. Ich doświadczenie jest bezcenne, szczególnie gdy w grę wchodzą możliwości złagodzenia kary lub uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Przestępstwa VAT-owskie wymagają od przedsiębiorców szczególnej ostrożności i świadomości prawnej. Zrozumienie zasad działania karuzeli podatkowej, możliwości fałszowania faktur oraz konsekwencji prawnych jest kluczowe dla ochrony własnych interesów. Przedsiębiorcy powinni być czujni, aby uniknąć nieświadomego wciągnięcia w nielegalne działania i potencjalnych rygorystycznych sankcji karnych.

Artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Zagadnienia dotyczące przestępstw VAT-owskich są skomplikowane i wymagają indywidualnej analizy każdej konkretnej sytuacji. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przestępstw związanych z podatkiem VAT, procedur procesowych czy innych aspektów prawnych w kontekście prawa gospodarczego, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego oferuje Kancelaria Adwokacka Anna Szychułda-Baran w Warszawie, dostępna pod adresem: https://www.szychuldabaran.pl.

Weronika MyszkaWeronika Myszka
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.