Wiadomości z Katowic

Rozwód – co warto wiedzieć?

  • Dodano: 2022-01-17 08:00, aktualizacja: 2022-01-17 08:14

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na żądanie jednego lub obojga małżonków. W Polsce rozwód może nastąpić wyłącznie na mocy sądu okręgowego. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat rozwiązania związku małżeńskiego!

Rozwód nie należy do najprzyjemniejszych wydarzeń w naszym życiu. Zanim się rozwiedziemy, warto zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi rozwiązania związku małżeńskiego. Znajdziesz je w naszym artykule.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Postepowanie rozwodowe zaczyna się z chwilą wniesienia przez któregokolwiek z małżonków pozwu o rozwód. Organem, do którego powinien zostać skierowany pozew o rozwód, jest sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Z chwilą złożenia pozwu należy wnieść do sądu stałą opłatę od pozwu w wysokości 600 zł. Do pozwu trzeba dołączyć niezbędne załączniki:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy,
  • jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci – odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci.

Warto wspomnieć, że pozew rozwodowy oraz każdy załącznik do pozwu trzeba wydrukować w trzech egzemplarzach. Jeden komplet dokumentów będzie przeznaczony dla sądu prowadzącego sprawę rozwodową, a drugi zostanie wysłany przez sąd stronie pozwanej. Trzeci komplet warto zostawić dla siebie – może się on przydać podczas rozprawy, gdy sąd poprosi nas o wyjaśnienie informacji zawartych w pozwie. W takiej sytuacji najlepiej mieć przed sobą wszystkie dokumenty, aby z łatwością odpowiedzieć na pytania zadawane przez sąd.

Specyfika spraw rozwodowych. Jak wygląda pierwsza sprawa rozwodowa?

Sprawy rozwodowe zwykle są bardzo stresujące. Dlatego warto dowiedzieć się, jak wygląda przebieg pierwszej sprawy rozwodowej. W trakcie jej trwania sąd ustala stanowiska stron i rozmawia z nimi, pytając m.in. o okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego oraz o możliwość szybkiego zakończenia sporu bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę rozwodową sąd zwykle nie wzywa świadków. W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie rozwodu na pierwszej sprawie rozwodowej. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci i nie wnoszą o orzeczenie o winie.

Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Podziału majątku można dokonać zarówno przed rozwodem, jak i w jego trakcie, a także po rozwodzie. Strony najczęściej decydują się na podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego. Warto wiedzieć, że w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Od tej pory wszystko, co małżonkowie zarobią i kupią ze wspólnych środków w czasie trwania małżeństwa, wchodzi w skład majątku wspólnego. Jeżeli przed małżeństwem lub w jego trakcie pomiędzy małżonkami nie została zawarta intercyza, rozdzielność majątkowa następuje na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Sprawę o podział majątku po rozwodzie można rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest zawarcie ugody z byłym małżonkiem. Jednak w sytuacji, gdy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku wspólnego, koniecznością staje się wytoczenie sprawy sądowej.

Alimenty na dzieci – ważne informacje

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą nie tylko rozwodów. W sprawach rodzinnych często spotykamy się również z pojęciem obowiązku alimentacyjnego. Kwestia alimentów na dziecko niekoniecznie musi, ale oczywiście może wiązać się z rozwodem. W przypadku rozwodu alimenty na dziecko zasądzane są podczas rozprawy orzekającej o rozwodzie rodziców. Warto wspomnieć, że ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny. Podczas ustalania wysokości alimentów bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • potrzeby dziecka - przede wszystkim wyżywienie, ubrania, koszty mieszkania, dojazdy do szkoły, podręczniki szkolne, środki higieny i koszty leczenia, a także uzasadnione koszty związane z zainteresowaniami/hobby;
  • możliwości zarobkowe oraz zdolności majątkowe matki i ojca dziecka.

Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie

W sprawach rozwodowych często spotykamy się z pojęciem orzekania o winie. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Aby możliwe było rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, obie strony muszą złożyć wspólny wniosek w tym przedmiocie. Brak wzajemnego obwiniania się małżonków o rozpad małżeństwa i krótszy czas trwania postępowania to niewątpliwe zalety rozwodu bez orzekania o winie.

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

W wyroku rozwodowym sąd stwierdza, że małżeństwo stron zostaje rozwiązane przez rozwód. Obowiązkowym punktem wyroku rozwodowego jest orzeczenie rozwodu, które powoduje rozwiązanie małżeństwa w chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. Jeżeli żadna ze stron nie poprosi o uzasadnienie wyroku ani nie wniesie jego odwołania, uprawomocnienie wyroku rozwodowego następuje po 7 dniach od orzeczenia rozwodu. 

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących z serwisu Rozwód Katowice.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.