Wiadomości z Katowic

Zaliczka na odszkodowanie za wywłaszczenie

  • Dodano: 2020-06-03 11:15, aktualizacja: 2020-06-08 08:11

Wywłaszczenia dokonywane na cele publiczne wiążą się z prawem do uzyskania stosownego odszkodowania. Czy możliwe jest jednak, aby taka rekompensata była wypłacona najpierw w formie zaliczki?

 

Pomoc prawna przy wywłaszczeniach

Wywłaszczenia należą w głównej mierze do sfery prawa administracyjnego – oznacza to, że wypłata stosownego odszkodowania na rzecz właściciela określonej nieruchomości wiąże się z koniecznością zachowania ścisłych procedur.

Osoby, które są wywłaszczane w zdecydowanej większości przypadków nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia, które pozwalałyby im na prawidłowe oszacowanie wartości wypłacanego odszkodowania. Dotyczy to także możliwości żądania wypłaty stosownej zaliczki na poczet planowanej rekompensaty pieniężnej.

Pomoc prawna oferowana przy wywłaszczeniach jest wręcz nieoceniona. Jedną z ciekawszych ofert na rynku w omawianym zakresie prezentuje Kancelaria Prawna Inlegis, możemy w niej znaleźć:

  • analizę stanu prawnego i faktycznego sprawy każdego klienta,

  • sprawdzenie poprawności i prawidłowości dokonanej wyceny wywłaszczanej nieruchomości,

  • bieżące wsparcie prawników w toku całej sprawy wywłaszczeniowej,

  • reprezentację klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami,

  • sporządzanie pism administracyjnych, procesowych oraz opinii prawnych.

Wypłata części odszkodowania za wywłaszczenie

Odwołanie się od decyzji ws. wypłaty odszkodowania za dokonane wywłaszczenie powoduje odsunięcie w czasie wypłatę tej rekompensaty. Niewielu uprawnionych wie jednak, że mają prawo w takim przypadku wnioskować o wypłatę częściowej kwoty, właśnie w formie stosownej zaliczki.

Mają Państwo prawo do otrzymania 70% zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do inwestora. Zaliczka zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od złożenia dokumentu. Co więcej, inwestor wypłaci zaliczkę również w przypadku, kiedy Państwo odwołają się od samej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Dzięki temu będą Państwo dysponować środkami finansowymi mimo trwającego postępowania odwoławczego. 

Wystąpienie o wypłatę zaliczki jest zasadne również w innych sytuacjach:

  • jeśli sami Państwo nie odwołują się od decyzji ustalającej wartość odszkodowania, ale zrobił to inwestor, 

  • żadna ze stron nie odwołała się od decyzji ustalającej odszkodowanie i ta stała się prawomocna, ale nie zostały rozpatrzone odwołania od decyzji ZRID. 


 

Czy pomoc prawnika jest potrzebna?

W Polsce pomoc prawna jest dobrowolna, dotyczy to także spraw odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń.

Samodzielne próby żądania wyższego odszkodowania lub wypłaty stosownej zaliczki, kończą się niestety zazwyczaj fiaskiem. Organy administracji niechętnie zgadzają się z wnioskami składanymi przez uprawnionych w tym zakresie.

Moim zdaniem wsparcie prawnika jest potrzebne w każdej sprawie odszkodowawczej, zwłaszcza gdy mówimy o wywłaszczeniach dokonywanych na cele publiczne. Organy administracji wypłacają odszkodowania w znacznie zaniżonych kwotach i nie informują wywłaszczanych o możliwości żądania wpłaty wyższych rekompensat – wyjaśnia Mirosław Ochojski, prawnik z Kancelarii Inlegis.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w zakresie procedury wywłaszczeniowej oraz podwyższenia należnego odszkodowania, zachęcamy do odwiedzenia portalu wywlaszczenie.pl

Znajdziecie tu Państwo nie tylko ofertę pomocy przy podwyższaniu wysokości rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość, ale także aktualizowaną i poszerzaną bazę artykułów, która w przystępny i darmowy sposób może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów związanych z tym zagadnieniem.

https://www.wywlaszczenie.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.