Wiadomości z Katowic

Zdobądź odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2020-01-14 09:45

Właściciele czy użytkownicy nieruchomości położonej na terenie górniczym lub pogórniczym muszą liczyć się z możliwością uszkodzenia swojego domu bądź gruntu przez ruch zakładu górniczego. Wskazujemy jak uzyskać z tego tytułu odszkodowanie i przybliżamy specyfikę sporu z przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza to nie tylko poniesiona strata, ale również utracona korzyść, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Szkoda ta naprawiona może zostać przez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. prostowanie budynku, rekultywację gruntu) bądź odszkodowanie w formie pieniężnej. Decyzję co do sposobu naprawy szkody podejmuje sam poszkodowany.

370 milionów złotych – taką sumę na likwidację szkód górniczych w 2018 roku wydali łącznie wszyscy przedsiębiorcy górniczy (tacy jak: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Spółka Restrukturyzacji Kopalń). Kwota ta rośnie średnio o 40% rocznie. Dłużej się nie zastanawiaj. Już dzisiaj postaraj się o naprawę szkód górniczych na swojej nieruchomości!

KTO DOSTANIE ODSZKODOWANIE?

Prawo geologiczne i górnicze (art. 144 PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm., dalej: PGiG) stanowi, że jeśli ruch zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z ustawą to nie można sprzeciwić się zagrożeniom z tego wynikającym. Można jednak domagać się naprawienia wyrządzonej w wyniku tego szkody. Najistotniejsze jest udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje osobom fizycznym i przedsiębiorcom, będącym właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami budynku lub gruntu, na którym spowodowano szkody. Uszkodzono Twój dom lub mieszkanie lub doszło do jego utraty? Wskutek uszkodzenia nieruchomości obniżył się standard Twojego życia? Z powodu obniżenia wartości nieruchomości pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa? Możesz domagać się odszkodowania za szkody górnicze.

KTO ZAPŁACI ZA SZKODY GÓRNICZE?

Wniosek o naprawę szkód górniczych (koniecznie pisemny) złożyć można osobiście, wysłać tradycyjnym listem lub dostarczyć w postaci elektronicznej (faks, e-mail,). Wniosek musi zawierać co najmniej: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, itp.), położenie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, a także wybrany przez poszkodowanego sposób jej naprawy (przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłata odszkodowania).

Szkodę naprawić zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego lub też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą PGiG, w wyniku której powstała szkoda. Gdy nie sposób ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił po sobie następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

KIEDY UGODA A KIEDY POZEW DO SĄDU?

Składając wniosek o naprawę szkód górniczych inicjujemy bieg przewidzianego ustawą postępowania ugodowego. Istnieje spora szansa, iż przedsiębiorca górniczy nie uzna swojej odpowiedzialności za szkodę lub będzie chciał obniżyć jej wartość. Szkody górnicze na budynku mogą zostać podważone np. z racji zużycia naturalnego (wynikającego z upływu czasu), niewłaściwego korzystania z obiektu (brak lub niewystarczające naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Szkodliwa dla poszkodowanych jest również praktyka wymagania od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione mogą zostać w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważny problem w przypadku dochodzenia podobnych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią nowe szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Na drogę sądową możemy wejść jeśli zaproponowana przez kopalnię suma odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont jest niewystarczająca, bądź otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

PRZEDAWNIENIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Żądania z tytułu szkód górniczych przedawniają się po 5-ciu latach od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu tych szkód. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Jednakże w sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

SPECJALIŚCI OD ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

Skomplikowane i długotrwałe procedury oraz zawiłe przepisy prawne z zakresu szkód górniczych powodują, iż poszkodowani często decydują się oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz rzeczowe sformułowanie treści wniosku bądź ugody pozwala zapobiec wielu problemom oraz zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania w stosowanej wysokości.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Zobacz dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.