Katalog firm

dodaj firmę

Straż Miejska Katowice

Adres i telefon

ul. Żelazna 18
40-851 Katowice
Godziny otwarcia: 0:00 - 24:00
otwarte
 • Poniedziałek: 0:00 - 24:00
 • Wtorek: 0:00 - 24:00
 • Środa: 0:00 - 24:00
 • Czwartek: 0:00 - 24:00
 • Piątek: 0:00 - 24:00
 • Sobota: 0:00 - 24:00
 • Niedziela: 0:00 - 24:00

Oferta

Straż Miejska w Katowicach mieści się w nowym budynku przy ulicy Żelaznej 18. Komendantem Straży Miejskiej w Katowicach jest Kazimierz Romanowski. Straż Miejska to umundurowana formacja samorządowa, która pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej realizując - na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego - zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Straży Miejskiej w Katowicach reguluje ustawa o strażach gminnych.
 

Wydział / Referat Naczelnik Telefon E-Mail
Wydział Wykroczeń, Kontroli Wewnętrznej, Analiz i Szkolenia Mariusz Arciszewski 32 494 02 05 mariusz.arciszewski@katowice.eu
Referat Ekonomiczny
Izabela Celejewska 32 494 02 09 izabela.celejewska@katowice.eu
Referat Administracyjno-Logistyczny
Robert Cembrzyński
32 494 02 22 robert.cembrzynski@katowice.eu
Stanowisko ds. Kadr Joanna Kaczmarek 32 494 02 06 joanna.kaczmarek@katowice.eu
Referat Dyżurnych i Obsługi Mieszkańców
Dariusz Zaczyński
32 494 02 65 dariusz.zaczynski@katowice.eu
Referat Śródmieście Marek Hasiak 32 494 02 61 marek.hasiak@katowice.eu
Referat Wschód  Renata Wrońska 32 494 02 80 renata.wronska@katowice.eu
Referat Zachód Dariusz Sierszeń 32 494 02 75 dariusz.sierszen@katowice.eu
Referat Południe Józef Barański 32 494 02 60 jozef.baranski@katowice.eu

Do zadań Straży Miejskiej w Katowicach należy w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr. 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują sie w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj opinię
 • Panowie pomocni. Dzięki nim udało się załatwić bardzo przykrą sprawę i już nie muszę się martwić.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.