Wiadomości z Katowic

Apel do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ws. środków na walkę z koronawirusem

  • Dodano: 2020-04-01 08:15, aktualizacja: 2020-04-01 08:29

Prezydent Marcin Krupa przestawił kompleksowy plan działań wchodzących w skład Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy.

Jednym z elementów jest wystąpienie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących metropolię. Byłby to fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców.

Dzisiaj miała odbyć się sesja zgromadzenia GZM, która oczywiście ze zrozumiałych przyczyn została odwołana i przesunięta na inny termin. Na niej chcieliśmy zaprezentować projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rzecz ograniczania skutków epidemii COVID-19 w łącznej wysokości 100 mln zł. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji zarząd GZM zdaje sobie sprawę z priorytetowego charakteru tych działań, dlatego przygotowaliśmy projekt odpowiedniej uchwały i liczymy, że będzie szybko przedmiotem obrad – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic i dodaje, że chodzi o ochronę miejsc pracy, a także solidarne działanie na rzecz wszystkich gmin tworzących metropolię.

W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że: „W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) na terenie kraju wprowadzono m.in. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy. Wprowadzone ograniczenia dla przedsiębiorców już dziś wpływają negatywnie na polską gospodarkę. Biorąc pod uwagę, że celem statutowym Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jest wykorzystanie potencjału gmin członkowskich, pobudzenie kreatywności mieszkańców oraz inspirowanie zmian, umożliwiających przyśpieszenie procesów gospodarczych i społecznych, zasadnym jest podjęcie działań na rzecz wsparcia podmiotów gospodarczych z obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, celem ograniczenia skutków ekonomicznych epidemii COVID-19, m.in. utrzymania lokalnie działających firm oraz zachowania miejsc pracy dla mieszkańców. Środki finansowe na realizację wsparcia będą pochodzić z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020

Projekt uchwały: Projekt uchwały.pdf

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.