Wiadomości z Katowic

Budżet obywatelski po raz siódmy w Katowicach

  • Dodano: 2020-03-17 08:30, aktualizacja: 2020-03-17 08:43

Już po raz siódmy mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta.

Od 16 marca katowiczanie mogą zgłaszać swoje pomysły

Prezydent Katowic wydał w tej sprawie odpowiednie zarządzenie, które reguluje m.in. harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego, jak i wysokość środków przypadających na poszczególne dzielnice.

Wnioski od mieszkańców Katowic przyjmujemy do 4 maja. Do 25 maja zakończy się weryfikacja formalna, a z końcem sierpnia weryfikacja merytoryczna. Od 7 do 20 września w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 roku, lub w 2022 w przypadku zadań dwuletnich – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Na etapie przyjmowania wniosków wprowadzamy ważną zmianę. Ze względu na zagrożenie koronawirusem i apel lekarzy, by do minimum ograniczać kontakty z innymi osobami, do składanych wniosków prosimy nie dołączać list podpisów mieszkańców, którzy dany wniosek wspierają. Wnioski złożone bez list poparcia, ze względu na tę szczególną sytuację, o ile spełnią inne kryteria – zostaną uznane za poprawne. Jednocześnie ze względu na fakt zamknięcia urzędu dla bezpośredniej obsługi mieszkańców – zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Wniosek można dostarczyć na kilka sposobów: złożyć go przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice, przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników – oprócz listy poparcia) lub skorzystać ze specjalnego generatora wniosków, który wkrótce będzie udostępniony – dodaje Maciej Stachura.

Warto przypomnieć, że budżet obywatelski w Katowicach jest największy w Polsce pod kątem przeznaczanych środków w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. Na projekty zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczonych aż 31,6 mln zł, z czego pięć mln zł prezydent Marcin Krupa wydzielił na tzw. zielony budżet, a pozostałe 26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego. Z kolei w ramach puli 26,6 mln zł – trzy miliony złotych przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł na projekty dzielnicowe, a pięć milionów złotych będzie służyć utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach. Wśród dzielnic najwięcej środków, ze względu na największą liczbę mieszkańców, przypadnie dzielnicom: Ligota-Panewniki (1,38 mln zł), Śródmieście (1,31 mln zł) oraz Piotrowice-Ochojec (1,15 mln zł).

Zarządzenie prezydenta opisuje szczegółowo procedurę budżetu obywatelskiego, a także zawiera załączniki, m.in. wzory wniosków, oświadczeń i kart procedury odwoławczej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.BO.katowice.eu oraz pod numerem telefonu 32 259 3142.

Przypominamy, że urzędnicy, choć nie mogą bezpośrednio przyjmować mieszkańców, to cały czas pracują i udzielają telefonicznie i mailowo wszelkich informacji związanych z budżetem obywatelskim i zielonym budżetem. W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt – podkreśla Maciej Stachura.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski w Katowicach, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez sześć kolejnych lat frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało 4,4% uprawnionych mieszkańców, to w zeszłorocznym głosowaniu już rekordowe 18,89%.

Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ramach sześciu  poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 750 projektów, z których prawie 600 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Katowicach, lodowisko w Murckach i tężnia solankowa. Z efektów projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent, który realizując swoje wyborcze zapowiedzi od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli środków na pomysły mieszkańców do 20 mln zł, a od 2019 r. do 30 mln zł.

Wysokość tegorocznej puli (31,6 mln zł) wynika z oszczędności z lat poprzednich.

Wcześniejsze zmiany w budżecie obywatelskim i zielony budżet

Warto przypomnieć, że Budżet obywatelski w Katowicach jest regulowany nie tylko zarządzeniem prezydenta, ale także ramową uchwałą Rady Miasta Katowice. Katowiccy radni w lutym tego roku, ze względu na zmiany legislacyjne, wprowadzili do uchwały kilka zmian.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sprawiła, że przysługujące właścicielom prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Do tej pory na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS można było zgłaszać zadania zarówno miękkie, jak i inwestycyjne. Zmiany w prawie sprawiły, że w tym roku nie będzie można już na wspomnianych terenach zgłaszać zadań inwestycyjnych. Oznacza to, że na terenie spółdzielni czy wspólnoty nie będzie można z budżetu obywatelskiego zbudować placu zabaw, drogi rowerowej czy wybiegu dla psów. Takie regulacje wprowadziło do tej pory 14 z 16 miast wojewódzkich – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Mamy jednak na uwadze, że tereny wspólnot i spółdzielni zamieszkują tysiące katowiczan. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz zarządom spółdzielni i wspólnot postanowiliśmy, jako jedno z nielicznych miast wojewódzkich, dopuścić możliwość realizacji w tych obszarach zadań miękkich, takich jak np. pikniki, zajęcia dla seniorów czy też koncerty – podkreśla Maciej Stachura.

Przypomnijmy także, że pod koniec lutego tego roku prezydent  Marcin Krupa z budżetu obywatelskiego wydzielił tzw. zielony budżet z pulą 5 milionów złotych.

W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć takie działanie – dodaje prezydent.

„Zielony  budżet" jest podobny do „zwykłego" budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków ich weryfikacji i przybierze formę konsultacji społecznych. Katowiczanie będą mogli nadsyłać swoje projekty od początku kwietnia do 14 maja. Następnie projekty będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.  Pula 5 milionów złotych została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek.

W ramach „Zielonego budżetu" będziemy mogli zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii – podkreśla prezydent  Marcin Krupa.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również