Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Dwie tury kwalifikacji wojskowej w Katowicach

  • Dodano: 2019-01-23 20:45

W tym roku poborowi będą mieli dwa terminy stawienia się przed komisją lekarską. Do kwalifikacji staną młodzi mężczyźni z rocznika 2000.

Wojewódzka kwalifikacja wojskowa 2019 rozpocznie się na początku lutego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego, przekazanego do informacji publicznej 18 stycznia. Poborowi w całym regionie staną do oceny od 4 lutego do 26 kwietnia.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych katowiczan odbędzie się w dwóch turach – od 4 lutego do 2 marca i od 9 do 11 kwietnia. Mężczyźni podlegający obowiązkowi rejestracji muszą stawić się w tych terminach przed PKL na ul. Krakowskiej 136.

W lutym do obowiązkowej rejestracji i uzyskania kategorii zdolności do służby wojskowej przystąpią o raz pierwszy mężczyźni urodzeni w 2000 roku i urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dodatkowo przed PKL mają obowiązek stawić się osoby urodzone w roku 1998 i 1999, które wcześniej zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do pełnienia służby wojskowej.

Zarejestrować się będą mogły także kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby w wojsku i podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (m.in. panie kończące w roku akademickim 2018/2019 naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych).

Jakie dokumenty zabrać na komisję? Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), aktualną fotografię bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm, dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie bądź pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe. Istotne będzie przekazanie dokumentacji medycznej wraz z wynikami specjalistycznych badań, ważnych przez 12 miesięcy od ich wykonania. Informacje te są istotne dla powiatowej komisji lekarskiej, która decyduje o kategorii, jaka zostanie przyznana kandydatowi do służby.

Jak informuje WKU, absencja podczas tegorocznej komisji bez podania przyczyn nieobecności, odmowa poddania się badaniom lekarskim bądź nieprzedłożenie stosownej dokumentacji medycznej jest karane grzywną, a nawet pozbawieniem wolności, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.