Wiadomości z Katowic

"Honorowy Obywatel Katowic" oraz "Zasłużony dla miasta Katowice"

  • Dodano: 2021-09-10 07:00, aktualizacja: 2021-09-10 07:12

Uroczysta sesja Rady Miasta była jednym z najdonioślejszych wydarzeń obchodów 156 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. To dlatego, że w środę, 8 września 2021 roku w trakcie posiedzenia radni nadali tytuły „Honorowego Obywatela Katowic" oraz „Zasłużony dla miasta Katowice" wyjątkowym postaciom.

Tytuł „Honorowego Obywatela Katowic" otrzymała Joanna Wnuk-Nazarowa, wybitna przedstawicielka nie tylko polskiego, ale i międzynarodowego świata muzyki, kompozytorka, dyrygentka i wykładowczyni. Jako dyrektor naczelny i artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w latach 2000-2018 bezpośrednio przyczyniła się do niebywałego rozkwitu tej instytucji. Zainicjowała niezwykle popularne i nowatorskie przedsięwzięcia, które promowały twórczość wybitnych kompozytorów, samą Orkiestrę oraz Katowice jako miasto, w którym tworzyli Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar.

Jej zasługą są znaczące osiągnięcia artystyczne wybitnego zespołu, który wielokrotnie potwierdzał swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jednocześnie nowa siedziba NOSPR stworzyła możliwość zapraszania uznanych wykonawców różnych nurtów muzyki do Katowic, co wzmocniło pozycję miasta jako znaczącego miejsca na mapie Europy dla rozwoju muzyki.

Odbierając tytuł Honorowego Obywatela Miasta, mówiła:

Jestem do takich zaszczytów nieprzyzwyczajona, takie resortowe, jak Gloria Artis są zrozumiałe — jak się ma 72 lata i jakiś dorobek to ktoś to honoruje, natomiast być honorowym obywatelem miasta, z którego się nie pochodzi i nie przeżyło się w nim połowy życia, to jest niezwykłe wyróżnienie - mówiła w trakcie uroczystej sesji Joanna Wnuk-Nazarowa. — Rok 2000 to był rok, w którym przyjechałam tutaj dla wspaniałej orkiestry, mało tego — ja polowałam na moment, w którym będzie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora po zapowiedzi poprzedniego dyrektora Antoniego Wita, że po wielu latach odchodzi. Zawsze mówiłam, że jest to najlepsza orkiestra w kraju, mówiłam to, będąc dyrektorem Filharmonii Krakowskiej, co mi miano za złe, mówiłam to, będąc ministrem kultury w rządzie Jerzego Buzka.

Joanna Wnuk-Nazarowa bezpośrednio wsparła ideę przystąpienia Katowic do sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Muzyki, jak również spowodowała, że od 2018 roku NOSPR jest gospodarzem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, wielce prestiżowego wydarzenia o globalnej randze, którego jest dyrektorem.

Lata sprawowania przez Joannę Wnuk-Nazarową funkcji dyrektora zapisały się znaczącymi osiągnięciami zarówno instytucji NOSPR-u, jak i katowickiej Orkiestry. To dzięki rozległym kontaktom Pani Profesor, jej rozpoznawalności w całym kraju i na świecie, NOSPR jest dziś jedną z wiodących zespołów filharmonicznych w Europie, zapraszanym przez renomowane ośrodki kulturalne z całego globu. Jednocześnie nie sposób pominąć zasług Joanny Wnuk Nazarowej w sfinalizowaniu wspaniałego gmachu NOSPR-u, w którym mieści się znakomita i powszechnie ceniona sala koncertowa, umożliwiająca zapraszanie do Katowic uznanych wykonawców różnych nurtów muzycznych. Wielką zasługą Joanny Wnuk-Nazarowej jest stworzenie nowej marki Katowic jako miasta muzyki — powiedział prezydent Marcin Krupa.

Laudację w trakcie sesji wygłosił były prezydent Katowic Piotr Uszok

Pani Joanna Wnuk-Nazarowa w swoim życiu prywatnym i artystycznym była związana z różnymi miastami. Na jej drodze życiowej znalazły się także Katowice, z którymi była związana przez 18 lat, jakże ważnych dla naszego miasta. Pełniąc funkcję prezydenta miasta, spotykałem wiele ważnych osób, ale bez wątpienia pani dyrektor była osobą, która wywarła istotny wpływ na rozwój naszej wspólnoty. Pani dyrektor, znakomita kompozytorka i kreatorka życia muzycznego, okazała się doskonałym managerem z wielkim doświadczeniem. Wspaniały projekt NOSPR pracowni Konior Studio wymagał niezwykłej staranności i pieczołowitości wykonania, zatem jego realizacja wiązała się z konsekwencją oraz skutecznością działania z jednej strony oraz zdolnością do osiągania kompromisów z drugiej strony.

Droga Joanno - zwrócił się Piotr Uszok do uhonorowanej - dziękuję Opatrzności, że nasze drogi życiowe się spotkały, a po drugie Tobie, za Twoje zaangażowanie na rzecz rozwoju Katowic, na rzecz poszerzenia kulturalnego wymiaru naszego miasta.


"Zasłużony dla miasta Katowice"

W trakcie uroczystej sesji wręczono też trzy tytuły „Zasłużony dla miasta Katowice". Przyznaje się je osobom bądź podmiotom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta i które przez swoje czyny, dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Jednym z wyróżnionych została katowicka służba zdrowia. 

Wraz z radnymi chcieliśmy uhonorować tych wszystkich, którzy z bezprzykładnym zaangażowaniem i poświęceniem ratowali nasze zdrowie i życie w dobie pandemii. Zdecydowaliśmy, by to prestiżowe wyróżnienie trafiło w ręce całych katowickich zespołów lekarskich i pielęgniarskich, ratowników medycznych, położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz wszystkich pozostałych pracowników sektora medycznego. Oni wszyscy, bez wyjątku okazali się tak ważni dla mieszkańców naszego miasta w dniach największej próby - powiedział prezydent Marcin Krupa.

Wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich pracowników tych instytucji za zaangażowanie i trud włożony w walkę z epidemią, która nie miała do tej pory precedensu w dziejach katowickiego samorządu. 

Nadanie honorowego tytułu zasłużony dla miasta Katowice jest ogromnym wyróżnieniem dla odznaczonych, ale też staje się honorem dla miasta Katowice i wszystkich jego mieszkańców, którzy w ten sposób mogą wyrazić ogromne uznanie dla poświęcenia, z jakim pracownicy katowickiej służby zdrowia codziennie walczą o ludzkie zdrowie i życie - zwróciła uwagę prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń w laudacji na rzecz pracowników katowickiej służby zdrowia, dodając: - W procesie ratowania zdrowia i życia ludzkiego zawsze uczestniczy cały zespół. To nie są tylko lekarze, pielęgniarki, ratownicy, to są wszyscy bez wyjątku pracownicy białego sektora medycznego. Każdy z nich ma swoje ważne miejsce w systemie ochrony zdrowia i gdyby któryś z tych elementów układanki wypadł, wtedy ta machina przestałaby działać.

W imieniu białego personelu dziękowała: 

Dziękuję panu przewodniczącemu, panu prezydentowi Marcinowi Krupie i miastu Katowice, które jest moim miastem, za docenienie dorobku katowickiej służby zdrowia reprezentowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA im. sierż. Grzegorza Załogi, Okręgowy Szpital Kolejowy, Szpital Murcki, Szpital Zakonu Bonifratrów, American Heart of Poland Szpital Polski im. św. Elżbiety, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Katowickie Centrum Onkologii, Śląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. Pracownicy ochrony zdrowia codziennie z poświęceniem walczą o ludzkie zdrowie, udzielając pomocy w trudnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Tytuły z rąk prezydenta Marcina Krupy oraz przewodniczącego Rady Miasta Katowice Maciej Biskupskiego odebrali przedstawiciele wszystkich placówek. W imieniu wyróżnionych głos zabrał dyrektor szpitala MSWiA Piotr Grazda:

W imieniu wszystkich wyróżnionych placówek zdrowia bardzo dziękuję za nadanie wyróżnienia. Odbieramy je w imieniu wszystkich pracowników, ich rodzin, najbliższych. Pandemia to dla pacjentów i medyków ogromne i trudne wyzwanie. Dotknęła całe społeczeństwo. Trwamy na posterunku, nauczyliśmy się bardzo dużo, zdobyliśmy doświadczenie, nasi pacjenci są bezpieczniejsi, ale niestety jeszcze dużo przed nami. Nie wiemy, kiedy będzie koniec pandemii, dlatego bardzo dziękujemy za życzliwość, za wsparcie wszystkich tych, którzy razem z nami walczyli z pandemią.

Kolejny tytuł „Zasłużony dla miasta Katowice" trafił również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dorota Wodzisławska-Czapla, zastępca Śląskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w laudacji na rzecz PSSE podkreśliła, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Katowic PSSE na bieżąco monitorowała sytuację epidemiologiczną w mieście, informując społeczeństwo o aktualnej sytuacji oraz obowiązujących przepisach.

Zaangażowanie oraz profesjonalizm PSSE pozwoliły ustrzec mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV 2, poprzez wzorowe opracowywanie ognisk zakażeń. Pragnę też podziękować panu prezydentowi, radnym miasta Katowice za wkład w walkę z pandemią poprzez zakup urządzenia firmy Hamilton do wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS COV2. Ten sprzęt stanowił i nadal stanowi zabezpieczenie dla mieszkańców na wypadek kolejnej fali epidemii oraz innych zagrożeń epidemiologicznych.

Z kolei dyrektor PSSE Jolanta Kolanko odbierając tytuł, powiedziała:

Naszą misją jest ochrona zdrowia mieszkańców Katowic przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych, czuwamy nad bezpieczeństwem żywności, wody, dbamy o to, by wszyscy katowiczanie od najmłodszych do najstarszych żyli, pracowali, uczyli się, mieszkali, wypoczywali w odpowiednich warunkach sanitarnych. Istotnym elementem naszej działalności jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Monitorujemy też sytuację epidemiczną w mieście i szczepienia ochronne, bo zdrowie mieszkańców Katowic jest dla nas najwyższym dobrem. Nie udałoby nam się przebrnąć przez trudny dla nas czas, gdyby nie ludzie, gdyby nie wszyscy pracownicy naszej PSSE, ich zaangażowanie, poświęcenie i determinacja, nie udałoby się przebrnąć przez ten trudny czas, gdyby nie wsparcie i świetna współpraca z prezydentem, miasta, Urzędem Miasta, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM, Radą Miasta, miejskimi instytucjami i służbami, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, służbami wojewody i podmiotami medycznymi, które w tym trudnym czasie diagnozowały i leczyły chorych.

_MG_8558.JPG

Ponadto katowiccy radni indywidualnie uhonorowali tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice" Marcina Nowaka, dyrektora zarządzającego Cloud Infrastructure Services CEE, dyrektora Globalnej Sieci Wsparcia DSS oraz Capgemini Polska, wiceprezesa ABSL, a przede wszystkim wybitnego managera, powszechnie cenionego w strukturach globalnego biznesu. — Cieszę się z uhonorowania tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice" Marcina Nowaka. To dlatego, że za bezcenne uważam jego zaangażowanie w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach, czego rezultatem było stworzenie ponad 27 tysięcy miejsc pracy nie tylko w mieście, ale i całej aglomeracji — mówił prezydent Marcin Krupa.

Działalność Marcina Nowaka przyczyniła się do wzmocnienia pozycji Katowic jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji zagranicznych. Wygłaszający laudację prof. UE dr hab. Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego zaakcentował, że Marcin Nowak dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w rozwój gospodarczy Katowic i przede wszystkim tak potrzebną dla miasta poprzemysłowego zmianę jego struktury gospodarczej i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej.

Marcin Nowak, odbierając wyróżnienie, mówił:

Warto nawiązać do słów znanej amerykańskiej pisarki Diane Ackerman, która powiedziała, że nie chciałaby przeżyć życia, mierząc je tylko długością, ale też szerokością. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie działam jednotorowo, że wybieram wiele ścieżek działania, jedną z tych dróg był rozwój regionu, miasta Katowice, ale to nie tylko w obszarze biznesu, za który byłem odpowiedzialny, wcześnie prowadząc organizację firmy Capgemini czy obecnie reprezentując Amega Group, ale też myśląc o sprowadzaniu nowych inwestorów, o promowaniu miasta Katowice, o stwarzaniu środowiska, które będzie promowało region, żeby nam się tu żyło lepiej. To, że tego rodzaju działania są nagradzane takim wyróżnieniem, to podwójnie cieszy — mówił Marcin Nowak.

Tytuły „Honorowego Obywatela Katowic" oraz „Zasłużony dla miasta Katowice" trafiły w wyjątkowo godne ręce. Otrzymali je ci, których zasługi dla miasta i mieszkańców są nie do przecenienia. I co najważniejsze, ich dokonania nie tylko tworzą naszą rzeczywistość, ale na trwałe zapiszą się w historii Katowic.

_MG_8713.JPG

_MG_8619.JPG

_MG_8642.JPG

_MG_8761.JPG

_MG_8767.JPG

Komentarze (1)    dodaj »

  • amberg gold

    to ci sensacja....w polsce duzo grajków było "grali jaki ustrój był....i pieniarzki" muzyka rozwesela czasy...dzis smutne czasy.(wszyscy zamaskowani"..na fotach.....ba jak tam grajkowie w afganie? zostawili tych grajków hamerykanie na pogrzebowa muzyke....mowiłem nie tykajmy ich kultury ani nie wojujmy szabelka bo nic nie zwojujem.....wrogów naszej ojczyzny trzeba przeganac bo chca nam grac...zazwyczaj z bruksels

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.