Wiadomości z Katowic

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  • Dodano: 2022-01-26 06:30, aktualizacja: 2022-01-26 06:51

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż/podawanie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Na naliczeniach wydanych przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich umieszczane są indywidualne numery kont, na które należy dokonać stosownych wpłat w ustalonych terminach.  Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na numery kont w przypadku uiszczania opłat za pomocą przelewów bankowych. 

Przypominamy również, że zgodnie z art. 18 ust. 12a i 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn.zm.) Przedsiębiorca ma możliwość:

- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni w terminie wydłużonym o 30 dni od dnia 31 stycznia roku aktualnego.  Równocześnie z późniejszym złożeniem oświadczenia Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać 30% opłaty dodatkowej, która jest uzależniona od rodzaju napojów alkoholowych i wynosi:

  • 157,50 za piwo,
  • 157,50 za wino oraz
  • 630,00 za alkohol pow. 18%

- dokonania wpłaty należnej opłaty w terminie wydłużonym o 30 dni od dnia 31 stycznia roku aktualnego, jednakże w tym przypadku wpłata należna musi być powiększona o 30% kwoty naliczonej przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich podczas złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży.

Sankcją niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty w należnej wysokości, jest wygaśnięcie zezwolenia.  W takim przypadku Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również