Wiadomości z Katowic

Katowiccy policjanci rozdawali maseczki osobom bezdomnym

 • Dodano: 2020-04-17 08:00, aktualizacja: 2020-04-17 08:16

Od 16 kwietnia br. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w konkretnych sytuacjach – przede wszystkim w miejscach ogólnodostępnych. Usta i nos mogą być zasłonięte nie tylko maską, ale też szalikiem, chustą lub innym kawałkiem tkaniny. Dzielnicowi z katowickiej „szóstki” postanowili wyposażyć w maseczki osoby dotknięte problemem bezdomności, które można spotkać w pobliżu centrum Katowic. Policjanci udzielili również każdemu instruktażu, jak prawidłowo z nich korzystać.

W związku ze stanem epidemii, od 16 kwietnia br. do odwołania na terenie całego kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w podczas przebywania m.in. w miejscach ogólnodostępnych. Można to robić przy pomocy maski, ale i szalika, chusty lub kawałka tkaniny. Katowiccy policjanci postanowili zadbać o osoby, które z uwagi na swoją trudną sytuację życiową nie zawsze są w stanie same zatroszczyć się o takie środki ochrony. Ogromnym wsparciem akcji była pomoc Urzędu Miasta Katowice, który przekazał katowickiej komendzie sporą ilość maseczek ochronnych. Dzielnicowi z katowickiej „szóstki” podczas patrolu centrum kontrolowali miejsca, gdzie można spotkać osoby dotknięte problemem bezdomności. Mundurowi informowali o miejscach, gdzie mogą otrzymać pomoc oraz wręczali im maseczki, instruując jak prawidłowo z nich korzystać.

Przypominamy!

Od 16 kwietnia do odwołania usta i nos zakrywamy obowiązkowo przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na drogach i placach;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • na terenie nieruchomości wspólnych.

Twarz zasłaniamy więc po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, zakładach pracy i urzędach, w sklepach i na targowiskach. W budynkach wielorodzinnych usta i nos zakrywamy także w ich częściach wspólnych – m.in. na klatkach schodowych. Obowiązek dotyczy także poruszania się samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojazdami.

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są m.in.:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby podróżujące samochodem samotni lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • duchowni sprawujący kult religijny;
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 • żołnierz podczas zadań służbowych.

Pamiętajmy również, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.