Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Konsultacje projektu uchwały RM Katowice zmieniającej uchwałę ws. powołania Rady

  • Dodano: 2019-03-28 09:00

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę ws. powołania Rady Seniorów.

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającego Uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 27.03.2019 r. do dnia 10.04.2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 


Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gizela.przeor@katowice.eu

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.


Załączniki:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.