Wiadomości z Katowic

Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

  • Dodano: 2021-02-17 06:45, aktualizacja: 2021-02-17 06:57

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 16.02.2021r. do dnia 02.03.2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.
 

Formularz należy:


Załączniki:

  1. Projekt uchwaly - oplata zlobkowa.pdf

  2. FORMULARZ DO KONSULTACJI.doc

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.