Wiadomości z Katowic

Nagroda za działalność charytatywną

  • Dodano: 2021-10-20 07:00, aktualizacja: 2021-10-20 07:01

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę za działalność charytatywną" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..

Jeśli znasz osobę lub organizację pozarządową, która w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednym z powyższych zakresów – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Wnioski będą przyjmowane od 15 września do 30 października 2021r.

Nagroda zostanie wręczona na corocznym spotkaniu Prezydenta Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi.

Na stronie www.katowice.eu w zakładce Dla mieszkańca/władze miasta/ Prezydent miasta/Nagrody Prezydenta/ Nagroda za działalność charytatywną dostępne są wzory wniosków o Nagrodę oraz inne przydatne informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Nagrody.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 2593-118 lub mailowy ps@katowice.eu

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również