Wiadomości z Katowic

O przyszłości szpitala w Murckach. Placówka będzie, ale w innej formie

  • Dodano: 2017-01-22 10:30

W nawiązaniu do protestów i obaw mieszkańców odnośnie przyszłości szpitala w Murckach, miasto wystosowało specjalną publikację, obrazującą przyszłość placówki oraz współpracę Szpitala Murcki ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

Miasto i ŚUM starają się, jak widać w załączony tekście, zażegnać kryzys. Zmiany jakie są planowane okazują się nie tak drastyczne, jak z początku myśleliśmy. Niemniej nastąpią i część niedogodności się pojawi. Niemniej, warto poznać głos miasta w tej sprawie.

Z racji tego, by dotarła ona do jak największej liczby mieszkańców oraz osób zainteresowanych tematem, publikujemy ją w całości:Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Murcek, jako przedstawiciele Miasta Katowice oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mając na względzie:


•prawo mieszkańców Katowic do dostępu do świadczeń opieki medycznej o najwyższym standardzie,

•zapowiadane zmiany na poziomie ogólnopolskim - w szczególności w zakresie tworzenia systemu koordynowanej opieki zdrowotnej i tzw. sieci szpitali,

•wieloletni dorobek Szpitala Murcki i Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu, a także uznanie, jakim cieszą się Pracownicy tych placówek, wraz z zespołem ekspertów opracowaliśmy koncepcję połączenia obu Szpitali. Jesteśmy przekonani, że w zmieniających się warunkach m.in. prawnych i demograficznych – połączenie potencjału obu Placówek jest optymalnym rozwiązaniem i przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami koncepcji i liczymy na przychylność w trakcie realizacji koncepcji.

Dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki  Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jakie zmiany nas czekają?


Działalność lecznicza Szpitala Murcki Sp. z o.o. zostanie przejęta i będzie kontynuowana przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca (GCM) w okresie około 3 miesięcy od daty zawarcia porozumienia w tej sprawie.


W obecnej lokalizacji Szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 planuje się utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji, działającego jako Filia GCM-u Szpital Murcki. Działalność Centrum ma stanowić odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na świadczenia medyczne z tego zakresu, co spowodowane jest w głównej mierze zmianami demograficznymi – tj. starzeniem się społeczeństwa.


Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji będzie działało na bazie obecnie funkcjonujących jednostek Szpitala Murcki (tj. Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej) oraz jednostek rehabilitacyjnych przeniesionych z Górnośląskiego Centrum Medycznego (tj. Oddziału Rehabilitacji Leczniczej, Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Poradni Rehabilitacyjnej).


Przy ul. Sokołowskiego 2 będzie działać, tak jak do tej pory, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, którego baza łóżkowa zostanie zwiększona.


Działalność Oddziału Internistycznego, Reumatologicznego, Neurologicznego, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Poradni specjalistycznych realizujących kontrakt z NFZ (z wyłączeniem Poradni Rehabilitacyjnej, która będzie działać w dotychczasowej lokalizacji, tj. przy ul. Sokołowskiego 2) zostanie przeniesiona do GCM z siedzibą przy ul. Ziołowej 45/47 – Ochojec.

Korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Szpitalem Murcki


● Górnośląskie Centrum Medyczne w ramach podjętej współpracy deklaruje realizację inwestycji dla nieruchomości przy ul. Sokołowskiego 2 o wstępnej wartości szacunkowej 35,5 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na modernizację oraz dostosowanie obiektów przyszłego Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji.


● Zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej oraz bezpłatne przewozy pomiędzy Górnośląskim Centrum Medycznym a Szpitalem Murcki.


● Możliwość zakupu przez samorząd dodatkowych świadczeń zdrowotnych dedykowanych dla mieszkańców, po analizie potrzeb usług zdrowotnych, takich jak np. - szczepienia przeciwko grypie, profilaktykę dla osób „trzeciego i czwartego wieku” na etapie rehabilitacyjnym (na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem Katowice a świadczeniodawcą wyłonionym w ramach konkursu ofert).

● Budowa nowego, dużego parkingu przy GCM i ul. Cegielnia Murcki dla dojeżdżających do szpitala lub chcących przesiąść się na powstającą linię tramwajową do centrum miasta.

Pytania i odpowiedzi


Na czym ma polegać współpraca Szpitala Murcki i GCM? GCM będzie kontynuował obecną działalność Szpitala Murcki w dwóch lokalizacjach tj. przy ul. Sokołowskiego 2 oraz ul. Ziołowej 45/47 w Katowicach.


Czy jeśli rozpocznę leczenie w szpitalu w Murckach, będę mógł je kontynuować u tego samego lekarza w Górnośląskim Centrum Medycznym? Tak, leczenie będzie kontynuowane u tego samego lekarza.


Czy w Szpitalu Murcki, jako Filii GCM-u, będą nadal przyjmowani pacjenci w przyszłym roku? Tak, w Szpitalu Murcki, jako Filii GCM-u, w 2017 roku będą przyjmowani pacjenci . Docelowo przy ul. Sokołowskiego 2 będą funkcjonować następujące jednostki:


● Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji, w ramach którego będą działały: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Rehabilitacyjna, komórki pomocnicze (pracownie, gabinety) dedykowane realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, Izba Przyjęć dedykowana oddziałom rehabilitacji;


● Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy;

● Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Natomiast działalność Oddziału Internistycznego, Reumatologicznego, Neurologicznego, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej i Poradni specjalistycznych realizujących kontrakt z NFZ będzie realizowana w GCM.

Co dalej z Poradnią (POZ) działającą przy szpitalu? Czy będę musiał po receptę jeździć do Ochojca? Poradnia POZ dalej będzie funkcjonować przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach. Placówka nadal będzie świadczyć nieodpłatne usługi w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczepień ochronnych oraz diagnostyki i leczenia.

Czy jako pacjent szpitala w Murckach będę mieć dostęp do świadczeń w oddziałach ortopedii, chirurgii, neurologii, reumatologii, interny? Tak, oddziały te będą funkcjonować dalej, zmieni się ich lokalizacja – zostaną przeniesione do GCM przy ul. Ziołowej 45/47 w Katowicach.


Czy zmieni się okres oczekiwania na wizytę w przychodni specjalistycznej? Pacjenci wpisani na listę oczekujących na przyjęcie do poradni w Murckach zostaną wpisani na listę oczekujących na przyjęcie do poradni w Ochojcu z uwzględnieniem terminów ustalonych w Murckach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również