Wiadomości z Katowic

Ogłoszenie Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych

  • Dodano: 2020-04-23 08:15, aktualizacja: 2020-04-23 07:37

Informujemy Państwa o zmianach w przepisach prawa wprowadzających udogodnienia, związane z:

- wydłużeniem ważności prawa jazdy,

- wydłużeniem ważności pozwoleń czasowych,

- wydłużeniem czasu na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy ważność dokumentów:

prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy lub egzaminatora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ważność tych dokumentów zostaje przedłużona do 60 dni od dnia odwołania tych stanów.

Badania techniczne pojazdu, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba poddana kwarantannie lub leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni, od dnia zakończenia leczenia lub kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium RP w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania tych stanów.

Do 180 dni wydłużony został termin na :

- zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego,

- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

dla pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych nie później niż 30 dni przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) / /DzU 2020r poz. 568/, tj. dla umów zawartych po dniu 1 marca 2020r.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.