Wiadomości z Katowic

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dot. gospodarowania wodami opadowymi

  • Dodano: 2021-05-07 06:30, aktualizacja: 2021-05-07 06:50

W dniu 5 maja br. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zgodnie z zapisami umownymi, beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 14,2 mln zł.

W ramach Przedsięwzięcia planowane jest wykonanie w Katowicach ok. 2 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 9 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2 906,9 m3. 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.