Wiadomości z Katowic

Przedłużenie ul. Bocheńskiego w Katowicach - zapraszamy do udziału w ankiecie

  • Dodano: 2021-11-24 06:45, aktualizacja: 2021-11-24 06:50

Od 23 listopada do 10 grudnia zapraszamy mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w ankiecie konsultacyjnej, uruchomionej w ramach konsultacji społecznych dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota – Panewniki”. Więcej informacji o konsultacjach znajduje się TUTAJ

Weź udział w ankiecie internetowej - KLIKNIJ TUTAJ

Wydział Komunikacji Społecznej zapewnia wsparcie w wypełnieniu ankiety osobom wykluczonym cyfrowo w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 13 - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 259 31 44.

Dodatkowe uwagi i opinie można również przesłać do 10 grudnia drogą mailową na adres konsultacje@katowice.eu

Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych wariantów poddanych konsultacjom, który również znajduje się w ankiecie.

Wariant 1

grafika 2 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku, tereny dawnej linii kolei piaskowej, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu), następnie do ul. Hadyny wzdłuż krawędzi terenów leśnych

Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 1,69 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 134 ml zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 2 szt.,

- fundamenty - 3 szt.,

- garaż blaszany - 1 szt.

Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- wykorzystanie dla prowadzenia trasy przedłużenia ul. Bocheńskiego terenów dawnej linii kolejowej;

- spośród wszystkich wariantów w najmniejszym stopniu ingeruje w tereny zielone;

- skrzyżowanie na końcowym fragmencie (włączenie do ul. Hadyny) w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej.

Ujemne strony:

- planowany wiadukt przebiega w miejscu rozejścia się linii kolejowych co wymusza wykonanie wydłużonego obiektu - konieczna budowa obiektu wieloprzęsłowego w łuku poziomym i pionowym co znacząco wpływa na koszt inwestycji;

- zbliżenie do terenów ogródków działkowych;

- wariant najdroższy w realizacji.

Wariant 2

grafika 3 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 3,61 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 88 mln zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 1 szt.,

- fundamenty - 1 szt.

Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;

- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów i Strzałowej;

- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;

- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu;

- najniższe szacunkowe koszty realizacji inwestycji.

Ujemne strony:

- zaprojektowany wariant na znacznym odcinku przebiega przez tereny leśne;

- większy zakres wycinki drzew niż w wariancie 1.

Wariant 3

grafika 4 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do ul. Hadyny.

Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew – ok. 3,99 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 96,5 mln zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 1 szt.,

- fundamenty - 1 szt.

Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;

- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów  i Strzałowej;

- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;

- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu.

Ujemne strony:

- wariant z większą ingerencją w teren zielony niż warianty 1 i 2.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.